REFORMY (68) Shrnutí úvodní diskuse 3

9. duben 2015 | 07.00 |

Jak jsem slíbil, pokusím se o určité shrnutí příspěvků do úvodní diskuse k přípravě letošní ročenky "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb 2015", která proběhla k následujícím tezím:

http://radimvalencik.pise.cz/2080-reformy-20-vychozi-teze-2015.html

Úvod k celému shrnutí je v první části, viz:

pise.cz/2170-reformy-66-shrnuti-uvodni-diskuse-1.html">http://radimvalencik.pise.cz/2170-reformy-66-shrnuti-uvodni-diskuse-1.html

Příspěvky uvádím v pořadí jejich zveřejnění na mém blogu s odkazy na celý materiál. Snažím se z každého příspěvku vybrat to nejdůležitější (mj. i proto, aby měl čtenář zájem seznámit se s celým příspěvkem) a současně to, co souvisí s problematikou vztahu teorie a praxe. Vždy uvedu jména autora příspěvku, ocituji a okomentuji nejvýznamnější část jeho příspěvku.

Nyní k dalším příspěvkům:

Karel Hušner:

"V kapitole 1.2.1 vydávané publikace se říká:

" ... nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje (předpokládám, že je myšleno nikoliv jen ekonomického vývoje) společnosti, ke společnosti, těžištěm jejíž ekonomiky jsou produktivní služby ...".

Osobně říkám, že k tomu v dohledné době (minimálně příštích 10 let, a to jsem optimista) nedojde! Raději budou síly (finanční, mocensko-politické a nadnárodních korporací) vést jako dosud války, s cílem získat a ovládnout přístupy k energetickým zdrojům a surovinám, které leží buď na území Ruska, Kazachstánu, Číny, ale i střední Afriky a jižní Ameriky. Je to snazší a rychlejší způsob dynamického růstu zisků, než přes růst vzdělanosti obyvatel. A to vůbec nemluvím o tom, že polovzdělanost, resp. nevzdělanost je pro ovládání "mas" "darem z nebe". Zájem o společnost, založené na rozvoji produktivních služeb, je, z hlediska politické a zejména finanční a korporativistické oligarchie, zcela nulová...

Dokonce lze jednoznačně konstatovat, že veškeré návrhy na reformy, které by k takové společnosti založené na produktivních službách vedly, jsou pro tyto skupiny přímo likvidační. Pokud tedy různé odborné konference, semináře a publikace skončí v úrovni "je třeba", "mělo by se", "bude se muset" atd., je vše OK, protože ... ! se nic neděje !!

Vložme do těchto textů harmonogram a kdo, co a do kdy zrealizuje – a budeme označeni minimálně za lidi útočící na "volný trh", možná i za extremisty."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2126-reformy-41-diskuse-husner-i.html

S úlohou zájmů, za kterými stojí reálná moc a které se budou snažit udržovat směřování vývoje do slepé uličky konfrontace a války, je třeba počítat. Ale ne všichni ti, co jsou "namočeni" do vzniku současného stavu a kteří tyjí z toho, co se děje, si vidí jen na špičku nosu. I v těchto kruzích je silné pnutí. S tím, jak to konzervativní či jestřábí strana žene v současné době do krajnost, roste i pnutí uvnitř současných mocenských elit. Včetně těch "namočených" do současného stavu.

Sledovat to můžeme přes různé projevy toho, jak se bojuje o směr modifikace základního globálně sdíleného ideového paradigmatu vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.  Ale to chce znát aspoň trochu teorii, abychom na základě vnějších projevů byli schopni zřetelně vidět to, co se děje pod vícevrstevnatou pokličkou, např.:

http://radimvalencik.pise.cz/2187-reformy-56-jadra-vyjednavani-vlivu-v-akci.html

Henri Breuer

"Jde o nový pokus o přerozdělení světa. Již nikoli "sfér vlivu", jak bylo v období tzv. bipolárního světa, nýbrž skutečného přerozdělení – a to zejména – nerostného bohatství, a trhů, a "spotřeby"...."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2137-reformy-43-diskuse-breuer.html

To je jen jeden z aspektů současného dění. Ten, který vede do slepé uličky. Právě proto je potřeba znát, mít doslova před očima a umět vysvětlit obsah realistické pozitivní vize. Té vize, která je alternativou kataklyzmat.

Jan Červenka

"Pokud vše nemá být jenom elegantní model, ale jde o vytvoření předpokladů pro aplikaci v praxi, potom, dle mého názoru, bude třeba věnovat pozornost následujícím oblastem... Jde o revoluční myšlenky, opravdové změny paradigmat (exponenciální růst, produktivní služby, HCC atp.). Pokud se někdy mají realizovat, musí být popsány srozumitelným jazykem a podpořeny praktickými příklady, kterým bude rozumět každý absolvent základní školy. Tady vidím asi největší rezervy, obávám se, že zatím nebude mnoho lidí, kteří si toto dovedou představit v celém rozsahu, jako zřejmě ty."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2138-reformy-45-diskuse-cervenka.html

Apel na srozumitelnost vítám a oceňuji. Zpřehlednění a zpopularizování výkladu považuji za naprosto zásadní. Není to jen "výklad vědy", ale "věda sama". A není to jednoduché. Jenže právě proto je součástí vědy prokomunikování toho, s čím přichází. Prokomunikování v oblasti uživatelů vědy. A těmi není jen sféra těch, co obsadili státní a jiné významné instituce, ale široká veřejnost, která se musí naučit podstatným způsobem rozhodovat o tom, jak se instituce obsadí.

(Pokračování další částí shrnutí ohlasů)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář