O včerejším semináři "Válka v Evropě?"

20. březen 2015 | 08.25 |

Seminář na téma "Válka v Evropě? Ne naším jménem! O mír se musíme postarat sami!", o kterém jsem psal a na který jsem zval, proběhl úspěšně. Pořádalo jej Spojenectví práce a solidarity. Vystoupili na něm Profesor Oskar Krejčí, Pplk. v. z. MUDr. Marek Obrtel a já. Jak jsem slíbil, přináším nejdůležitější informace a poznatky týkající se problematiky, kterou nazývám "otevírání oken k prokomunikování reforem". Těch skutečných reforem, které jsou nutnou podmínkou změny charakteru ekonomického růstu. Proto se mu věnuji v rámci seriálu o reformách.

Na seminář přišlo víc než 200 lidí (seděli i vzadu za panelisty). Po úvodních diskusích následovala více než hodinová přínosná diskuse.

Jako první vystoupil O. Krejčí s tradičně výborným příspěvkem, tentokrát na téma selhání politických elit a zbrojení. Velmi zajímavé bylo vystoupení M. Obrtela, který racionálně a současně procítěně popsal svou zkušenost z poznávání a pochopení toho, že mise NATO, kterých se účastnil, nejsou mírové a nepřinášejí pomoc lidem v té oblasti, do které směřují. Vzhledem k tomu, že v nejbližších dnech se záznam podstatné části besedy objeví na Youtube, zmíním ze svého vystoupení jen některé dílčí momenty bezprostředně se dotýkající již avizované problematiky "otevírání startovních oken k prokomunikování reforem":

- V úvodu vystoupení jsem položil otázku, zda současné hromadění problémů je dáno jen náhodným selháním politických elit, nebo má svou hlubší příčinu, která je dána nezbytností zásadních společenských proměn srovnatelných s průmyslovou revolucí a měnících charakter ekonomického růstu. K tomuto názoru se přiklonila i většina přítomných.

- Důraz jsem položil na odlišení toho, co je dnes pod matoucím označením "reforma" vnucováno jednotlivým zemím a co ve skutečnosti slouží k tunelování společnosti shora. Uvedl jsem, že pokud se chceme ze současné situace dostat, musíme se naučit současnou realitu vidět jak z nadhledu a širšího kontextu zásadních proměn společnosti, tak i skutečných reforem, které bude nutné realizovat.

- Na námitku, že v dnešním světě rozhodují jen velké, resp. hodně velké země, jsem reagoval připomenutím díla R. Richty, které vzniklo v naší malé zemi a které je dnes stále aktuální. (Příští rok budeme připomínat 50. výročí vydání jeho slavné "Civilizace na rozcestí".) Podle mého názoru bez realistické pozitivní vize nevybředneme ze současných problémů, nevyužijeme to, že v různých krizích, které nás čekají, se budou otevírat či alespoň pootevírat okna k prokomunikování těch reforem, o které jde. K vypracování kvalifikované, dobrou teorií podložené reflexe toho, o co jde, může přispět i malá země. Dobrá teorie nevzniká mimo každodenní komunikaci s veřejností. Přitom malé země více pociťují dopady krizí, protože v krizích mají tendenci velcí hráči přenášet své problémy na ty menší.

- V reakci na otázku, jak vidím možnost vzniku socialistické společnosti, jsem poctivě uvedl, že nepovažuji pohled na současnou realitu prizmatem přechodu od kapitalismu k socialismu za šťastný. Nejde totiž o ekonomickou změnu spočívající ve změně vlastnických vztahů (formou znárodnění či podobně), ale o proměnu charakteru ekonomického růstu a charakteru fungování ekonomiky směrem k tomu, co nazývám ekonomikou založenou na produktivních službách, tj. službách bezprostředně spojených s nabýváním uchováním a uplatněním lidských schopností. K tomu jsem připomněl i příslušné odkazy na Marxovo dílo. Z tohoto hlediska - jak jsem zdůraznil - považuji za nejdůležitější než změnu vlastnických vztahů vytváření podmínek pro rovnost příležitostí k nabývání, uchování a uplatnění schopností člověka. K tomu jsou nutné skutečné reformy. K tomu je nutné zlomit trend prohlubování ekonomické nerovnosti a sociální segregace. K tomu je nutné odvrátit nebezpečí "odepsání" většiny lidí tím, že svět bude dotlačen do katastrofy. K tomu je nutné mít pozitivní vizi společnosti, která se může vyvíjet dynamicky a trvale udržitelně.Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře