Polarity: Ukrajina, Řecko, Zeman (co je spojuje)

6. únor 2015 | 08.29 |

Úvodní poznámka: Následující text jsem připravil jako pravidelnou část seriálu o nezbytných reformách a jako takový jej uveřejním během nejbližších dní (s doplněním o hodnocení toho, co se do té doby odehraje). Vzhledem k  aktuálnosti jej uveřejňuji již nyní i mimo seriál.

Z hlediska tendence narůstajících a vyhrocujících se konfrontací vedoucích do slepé uličky globálního zničení vykrystalizovaly (v globálních rámcích a s lokálním koloritem) tři základní polarity: Ukrajina, Řecko, Zeman. O tom, jak spolu souvisejí, vypovídá již to, že každá z těchto polarit má až na malé výjimky stejný okruh příznivců na jedné i druhé straně každé z nich.

Pro všechny tři polarity platí, že pozice těch, co se snaží kamuflovat podstatu současných problémů stupňováním konfrontací a vyvoláváním animozit, se stává neudržitelnou:

- Nelze jíž dále podporovat genocidu obyvatelstva čítajícího několik miliónů lidí, kteří se dokážou bránit. A nelze utajit, že podpora nepodařené genocidy vede k posilování genocidního nacionalismu na Ukrajině, který se dostává mimo jakoukoli kontrolu a před kterým ustupují i ti, co se dostali na Ukrajině k moci.

- Nelze jít dále cestou snahy o exemplární ztrestání Řecka, aby bylo možné formou finančních spekulací založených na "řízeném riziku" vyvádět stamiliardy z veřejných rozpočtů EU - a to ve prospěch těch, kteří podlehli iluzi, že může přežít jen malá část lidstva a že k tomu, aby přežili právě oni, nestačí to, aby byli bohatí, ale že musejí být moc a moc bohatí.

- Nelze jít dál cestou hledání dalších a dalších záminek k vyvolání útoků na Zemana tak, aby praktiky a mechanismy Majdanu byly importovány k nám.

Nelze to z následujících důvodů:

- Normálním lidem začíná docházet, v čem je příčina totálního selhání současných vládnoucích "elit". Ty nechápou zlomový charakter doby, to, jakými proměnami charakteru ekonomického rozvoje bude muset ekonomický systém projít. Podlehli představě o tom, že jsou na Titaniku, kdy k tomu, aby se zachránili právě oni, musejí co nejdříve zavřít většinu ostatních v podpalubí. A tak nejenže nebyli sto bránit bujení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a ovládnutí institucionálního systému těmito strukturami, ale sami těmto strukturám podlehli a stali se jejich součástí. Plní jejich roli.

- Důsledky devastující politiky, která tím byla odstartována, jsou již nyní natolik otřesné (z hlediska lidských obětí, z hlediska nárůstu rizika zničujícího globálního konfliktu, z hlediska ekonomických dopadů na stále větší část obyvatelstva, z hlediska oslabování infrastruktury, z hlediska morálního rozkladu), že další pokračování stávající politiky hrozí tím, že se vývoj vymkne jakékoli kontrole.

- Především však platí, že ekonomické dopady selhání vládnoucích "elit" bylo vždy jen dočasně možno překrývat pokusy o znepřátelení lidí (kteří se stali obětí těchto dopadů) na etnickém, náboženském či ideologickém základě. A tak začínají působit obavy z možného sjednocování lidí vůči skutečným hrozbám, přičemž původ těchto hrozeb i to, kdo je jejich nositelem, je stále čitelnější.

- V neposlední řadě pak velmi rychle atrofuje schopnost vládnoucích "elit" řešit operativní otázky držby moci a porozumět tomu, co se odehrává.

Procesy probíhající ve společnosti, které si vynutí podstatnou změnu politiky, probíhají (jak se zdá nyní, na počátku roku 2015) velmi dynamicky. Nejpravděpodobnější variantou dalšího vývoje je, že ze strany současných eurounijních vládnoucích "elit" bude podniknut pokus o zklidnění a stabilizaci situace, který bude částečně ale spíše jen krátkodobě úspěšný. Postupně (v horizontu týdnů, maximálně měsíců) se však bude ukazovat, k jak velkému selhání těchto elit došlo. To povede k tlaku na tu část eurounijních mocenských "elit", které se o stabilizaci situace pokusily, aby obnovily politiku zostřující se konfrontace. Budeme procházet obdobím, kdy se částečně "otevře okno" k reflexi toho, o co jde, ze strany jak části vládnoucích "elit", tak zejména širší veřejnosti. Bude to jedna z významných letošních příležitostí obratu k nápravě, která bude využita patrně jen částečně. Míra využití závisí na ochotě normálních lidí snažit se bez předsudků a kvalifikovaně chápat současnou dobu z hlediska toho, o co jde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 1.23 (13x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář