Jaké reformy a proč (334) Chvála Čírtka II.

5. leden 2015 | 07.00 |

V návaznosti na předcházející článek (uveřejněný včera) konkretizuji odpověď na otázku: "Co je nutné k tomu, aby – zjednodušeně a s nadsázkou řečeno – "zvítězilo dobro nad zlem"?Tj. co je nutné k tomu, aby se začaly řešit problémy, které se hromadí, zauzlují, přerůstají ve vyhrocující se konflikty spojené s nárůstem negativních očekávání, ztrátou smyslu a obecnou demoralizací doprovázenou mj. i s tím, že za normální považujeme to, co normální není?

Není to poprvé, co k něčemu takovému došlo. V takovýchto dobách je narušen přirozený proces formování naší prožitkové struktury, kdy během svého života člověk průběžně nachází to, k čemu vztahuje aktuální konání, aktuální snažení. Lidé se (v lepším případě) uzavírají do svého soukromí, uvědomují si svoji bezmocnost z hlediska možnosti řešit problémy, na které kolem sebe narážejí, (v horším případě) si řeší svůj existenciální problém tím, že nalézají nějakou zjednodušenou příčinu zla (nepřítele, který za všechno zlé může), dochází k nárůstu animozit apod. Nastává dlouhé období obecně pociťované bezmocnosti a deprese z bezmocnosti. Nemožnost řešit průběžně a přirozeným způsobem existenciální problém vede v masovém měřítku k hlubokým deformacím lidské psychiky.

Zvrat vůči negativním tendencím může přinést jen jedno: Pochopení toho, o co v dané době jde. Pochopení toho, co je skutečnou příčinou toho, že se začaly hromadit problémy. Pochopení toho, čím je daná době zvláštní. Pochopení toho, jaký historicky přelomový problém společnost řeší.

Hledání odpovědi na hádanku dějin, kterou taková období nastolují (a právě jedním takovým obdobím procházíme a právě takové období prožíváme), mohlo mít dříve podobu mýtu, náboženství, ideologie (tj. ve všech třech případech určitého podobenství). Čím je společnost vyspělejší, tím je zauzlení a vyhrocení problémů dramatičtější, tím je reflexe doby náročnější. Dnes potřebujeme racionální, vědecky podloženou reflexi doby. A nejen teoreticky přesnou, dostatečně komplexní, ale i (a především) srozumitelnou.

Jakmile se srozumitelná a tudíž obecně dostupná odpověď na dobovou hádanku dějin najde, začne být sdílena a již nic nezastaví proces prosazení pozitivní změny. Najednou začíná být zřejmé, proč k historickému excesu došlo, co selhalo. Najednou začíná být zřejmé, proč lidé řešení dlouhou dobu neviděli a co přehlédli. Najednou začíná být zřejmé, co dělat. Najednou jasně a zřetelně vidíme konkrétní případy selhání lidí, kteří se nedokázali vyrovnat s řešením svého existenciálního problému a místo hledání přesahu a smyslu u nich došlo k "zapouzdření" jejich psychiky. Najednou kvalifikovaná reflexe doby, tj. poznání toho, o co jde, začíná fungovat jako opora pro přirození vyrovnání se s existenciálním problémem. Najednou víme, jak na to, a jsme ochotni pro prosazení řešení přinášet oběti.

Samozřejmě i v tomto případě hrozí riziko zjednodušených představ, které vždy plodí různé formy fanatismu. Proto je nutné mít neustále na paměti, že pozitivní individuální řešení problému existenciální přesahu musí být spojeno s potřebnou mírou pochybování. Neustále musíme mít pokoru spojenou s uvědomováním si omezenosti našeho poznání. Pochybování je cesta k překračování hranic stávajícího poznání, je součástí svobodného rozvoje člověka, umožňuje se vyvarovat nejrůznějším formám "zapouzdření" a uzavření se do stereotypu omezených představ.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/1946-do-noveho-roku-kdy-se-zacnou-problemy-resit.html

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář