Od čeho se očistit při vstupu do Nového roku

31. prosinec 2012 | 08.17 |

Od čeho se očistit při vstupu do Nového roku

Jedním z nejlepších filmů sovětské éry je "Ironie osudu". Děj začíná v lázních poslední den v roce, kam se chodí očistit skupina kamarádů od všeho špatného před začátkem nového roku. Od čeho se čistit u nás a v tuto dobu před vstupem do roku, který může být hodně těžký?

Pokud bych se mohl za něco přimlouvat a pokusit se v tomto směru o to i sám u sebe, tak je to od toho, co nazývám zablokováním hledání přesahu.

Pod přesahem stávajícího poznání chápu schopnost objevovat nové. Zjišťujeme, že to, "co se má tak a tak a ne jinak", "může být jinak" a "jak je to může být". Současně odhalujeme, za jakých podmínek platí původní tvrzení a za jakých (jiných podmínek) platí tvrzení, které původní tvrzení přesahuje. To, že každé tvrzení má svůj přesah, platí obecně. (Kdo nevěří, ať se pokusí zformulovat nějaké tvrzení, která nemá přesah ve výše uvedeným smyslu, a napíše mně – ukážu mu, že přesah má.) Formou odhalování přesahů tvrzení, kterými se o světě vyjadřujeme, poznáváme svět.

Významným a častým fenoménem pojmového poznání je zablokování hledání přesahu. Značné procento lidí má (aniž by si to uvědomovalo) ve svém vědomí ustálený a vědomě pěstovaný stereotyp ("nedotknutelné nepodmíněné"). Něco, na co si "nenechá sáhnout". To se vyznačuje:

- Zablokováním hledání přesahů (je považováno za absolutní, jednou provždy dané a nezpochybnitelné).

- Odmítáním všeho, co by (byť oklikou) k interpretaci přesahu vedlo.

Konkrétní formy zablokování hledání přesahu (nezpochybnitelného a chráněného) mohou mít původ:

- V náboženské víře.

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">- V politickém přesvědčení.

- Ve stereotypu vzniklém výchovou.

- Ve stereotypu nabytém v rámci životních zkušeností.

- Ve stereotypu vzniklém v rámci odborného růstu.

- V místním, kulturním či kmenovém zvyku.

Blok rozvoje pojmového poznání bezprostředně souvisí s vytvářením toho typu sociálních sítí:

- kterým se člověk podřizuje,

- které s ním dokážou manipulovat,

- které ho ovládají,

- které nad ním mají reálnou moc.

Bloky výše popsaného typu jsou hluboce zakořeněné v myšlení lidí. Nejen v rovině evidovaných kroků myšlení, ale i v rovině spontánního (neuvědomovaného myšlení) je blokováno generování a interpretace všech určení, které by mohly k příslušnému přesahu vést.

Rovněž v komunikaci jsou podvědomě identifikovány všechny prvky vedoucí k možnému přesahu, což způsobuje poruchy komunikace, vytváří averze, někdy se projevuje až agresivitou.

Chtělo by to najít nějaký lidský "antivirový program", který by umožnil naše myšlení vyčistit od všech bloků, tj. toho, co blokuje naši schopnost přesahu. Tyto bloky fungují jako svého druhu "trojské koně", které přifázují člověka k neformální sociální síti. Ta jej změní v pouhý nástroj manipulace. Blok bránící přesahu se v hlavě člověka usadí a "zapouzdří", přitom tak, že aktivně brání všem spontánním i vědomým aktivitám, které by vedly k formulování přesahu či nalezení jeho interpretace. Uvedený je se nazývá Grouthink, v českém překladu skupinová zblbnutí (používá se též pojem skupinová stupidita), viz např.:

http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink

U nás o tom napsali vynikající knížku "Vzpoura deprivantů" F. Koukolík aj. Drtinová, kterou lze oskenovanou stáhnout na:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Vzpoura_deprivantu-Koukolik_Drtilova.pdf

(patrně někoho zaujala natolik, že se rozhodl rozšířit povědomí o jejím poselství).

Pro struktury založené na vzájemném krytí lumpáren je využívání a zneužívání fenoménu zablokování hledání přesahu jedním z nejvýznamnějších předpokladů toho, aby bylo kryto, to, co má být kryto.

O fenoménu zablokování hledání přesahu, který nás odsuzuje k hloupnutí a tomu, abychom se sebou nechali manipulovat, věděl již Švejk: "To už říkal starej hostinskej Rampa na Vinohradech, když mu chtěl někdo zůstat dlužen, že přijde někdy na člověka takovej moment, že je ke všemu hluchej jako pařez."

Tak ať se nenecháme ovládat memy, které blokují schopnost přesahu. A ať se na vše umíme podívat z různých stran, včetně z pohledu toho, s kým bytostně nesouhlasíme a nelíbí se nám, co říká. Pak se třeba vyhneme tomu, že své přátele budeme považovat za nepřátele, a své nepřátele za přátele (to není z mé hlavy, ale z jednoho z posledních článků, které napsal můj oblíbený autor sci-fi Stanislaw Lem).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře