Jaké reformy a proč (291): Ad komise k důchodům

23. listopad 2014 | 07.00 |

V rámci přípravné diskuse k pracovní části konference Lidský kapitál a investice do vzdělání uveřejňuji dopis členům komise k důchodové reformě, který je současně pozvánkou i pro další zájemce:

Vážení kolegové,

vzhledem k četným dotazům týkajícím se vztahu práce naší komise k důchodové reformě a obsahu jednání (i očekávaného přínosu) pracovní části 17. ročníku naší vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, připomínám některé důležité momenty z konference k důchodové reformě 13.11.2014:

1. Shodli jsme se jak v plénu, tak v sekcích (a považuji to za velmi přínosné), že na důchodový systém je nutné nahlížet v kontextu dalších oblastí – rodinná politika, systém vzdělání a péče o zdraví, politika zaměstnanosti apod. – Náš přístup (který má za sebou šestnáctiletou tradici, první ročník byl ještě v minulém století a někteří z Vás se některých konferencí zúčastnili) klade v souvislosti s investicemi do lidského kapitálu důraz právě na to, aby byla na jednotném teoretickém základě řešena problematika reforem sociálního investování a sociálního pojištění. Jednou z klíčových otázek je například součinnost systému vzdělávání (včetně celoživotního), systému péče o zdraví a politiky zaměstnanosti (tak, aby se vytvářela mezigenerační i přesgenerační komplementarita v oblasti profesního uplatnění) při prodloužení horizontu (ale i zenitu) dobrovolného produktivního uplatnění člověka a na základě toho se dlouhodobě zvýšila kvalita jeho života.

2. M. Zámečník měl pravdu v tom, že by bylo škoda, pokud by naši občané nevyužívali možnosti dynamičtějšího zhodnocení kapitálu v některých zemích světa. A měl pravdu i v tom, když připustil, že to platí jen v podmínkách globální stability. (Sám docela barvitě popsal alternativu.) Z pozice šestnáctileté tradice našich konferencí zjišťujeme, že se zhruba od druhé dekády tohoto století velmi podstatně začíná zhoršovat parametr rovnosti příležitostí pro nabývání a uplatnění schopností (a to nikoli ve smyslu "gender", ale ve smyslu výchozí majetkové pozice). To je podle mě více varující fakt, než empiricky konstatovatelný nárůst počtu destabilizovaných zemí. Je proto zcela na místě položit si otázku, zda se vývoj naší civilizace nedostal do stavu určitého historického excesu, jehož příčiny by měla teorie analyzovat a na základě toho najít cestu řešení. Domníváme se (teď mluvím za tým, který se v návaznosti na seriál konferencí vytvořil a který se od roku 2003 pravidelně schází v rámci Teoretického semináře: Sociální investování a ekonomie produktivní spotřeby), že jsme skutečně do takového historického excesu spadli, a to právě proto, že nebyl včas realizován komplex reforem, které by podstatným způsobem podpořily roli odvětví produktivních služeb (definujeme je jako služby bezprostředně působící na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu). Na pracovní části naši konference se budeme zabývat i tím, jak tuto situaci změnit.

K tomu několik poznámek:

- Náš seriál konferencí není ve vztahu k práci naší komise konkurenční, ale komplementární. Zabýváme se těmi "nadstavbovými" otázkami, které překračují mandát komise. To odpovídá statusu našeho pracoviště – univerzita uznaná jako výzkumná instituce.

- Ve výše uvedených bodech jsem použil některé pojmy, které nejsou obecně zažité. To je ovšem přirozené, pokud chceme řešení hledat mimo setrvačné paradigma vidění reality (kde z pochopitelných důvodů neuvidíme ani příčiny současných problémů, ani cestu jejich řešení). Nové paradigma vyžaduje i nové pojmy. V našem přístupu je korektně definujeme a probíhá diskuse o tom, zda jsou nejvhodnější.

- Nesnažíme se monopolizovat zaměření našeho výzkumu, spolupracujeme s dalšími výzkumnými týmy u nás i v zahraniční.

Připomínám:

Základní informace o konferenci jsou na:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2174-pracovni-cast

Doporučuji nepřehlédnout:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2171-temata

(kde jsou výchozí teze konference)

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2172-teze-prispevku

(kde jsou postupně zveřejňovány teze v rámci přípravné diskuse)

http://radimvalencik.pise.cz/1759-jake-reformy-a-proc-265-anketa-k-monografii.html

(kde je uveřejněna anketa k pracovní verzi monografie i odkaz na tuto pracovní verzi, diskusi k monografii lze sledovat na uvedeném blogu).

A hlavně: pracovní část konference je 5.12.2014 od 9.30 (registrace v 9.00) v kongresovém centru VŠFS, Estonská 500 (vchod z ulice Kodaňské), vstup volný.

Těším se na Vaši účast, na případné otázky rád odpovím.

doc. Radim Valenčík, CSc.

proděkan Fakulty ekonomických studií

Vysoké školy finanční a správní o. p. s.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář