Jaké reformy a proč (288) Janoušek - Re: Anketa

20. listopad 2014 | 06.05 |

Sešlo se mně povícero vyplněných anket k pracovní verzi monografie  "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb  ". Připomínám, že odkaz na plný text uvedené pracovní verze je přístupný v elektronickém časopisu Marathon ve Zvláštním čísle tohoto roku (pod ikonkou Mar14z.doc, 127. číslo tohoto časopisu) na stránce:http://www.valencik.cz/(vlevo v horní části). V současné době vrcholí přípravy na první ze seriálu konferencí a v rámci ní uveřejňuji i ohlasy na anketu k uvedené monografii, viz:http://radimvalencik.pise.cz/1759-jake-reformy-a-proc-265-anketa-k-monografii.html

Tato vyplněná anketa je od Václava Janouška:

1. Jak je srozumitelná hlavní myšlenka (týkající se přechodu ke společnosti, jejíž ekonomika bude založena na produktivních službách), kterou jsme se snažili do textu monografie vtělit a kterou jsme se řídili při jejím zpracování?

Hlavní myšlenka je dobře srozumitelná, nicméně zejména pro vysokoškolsky vzdělané teoretické ekonomy a filozofy. Poskytuje velmi kvalitní teoreticko- metodologický základ pro rozpracování praktických otázek, které by měly být formulovány jazykem srozumitelnějším pro širší vysokoškolsky vzdělanou populaci profesionálů a politiků.

- Máte k této myšlence nějaké výhrady?

Ne.

- Chtěli byste ji něčím doplnit?

Ne.

2. Které části monografie považujete za nejlépe zpracované?

Zejména kapitolu 3

3. Které části monografie považujete za problémové?

Žádné.

- Navrhujete je vypustit z monografie.

Ne

- Navrhujete je podrobit diskusi a následně přepracovat.

Spíše než přepracovat navrhuji podstatně doplnit a rozšířit kapitoly 5, 6, týkající se pozičního investování a vzájemného krytí obecně přijatých zásad v souvislosti s globálními problémy současného světa. Mám na mysli zejména problémy s válečnými hrozbami, terorismem apod.

- Stylisticky upravit, zpřehlednit a zkrátit.

Ano, to souvisí již s mojí odpovědí na první otázku.

4. Co vám v monografii chybí, co doporučuje doplnit?

Jak uvádím výše, kapitoly 5 a 6. V jejich současné podobě je považuji za dobrý úvod k dalšímu zejména konkrétnímu a praktickému rozpracování. Zejména mě zaujala kapitola 5.2. o budoucnosti euroatlantické civilizace. Doporučuji tuto kapitolu podstatným způsobem rozšířit v huntingtonovském směru.

5.Kterého z našich, případně zahraničních odborníků byste doporučovali přizvat ke spolupráci?

Odborníků vhodných pro spolupráci je celá řada z oblasti ekonomie, společenských věd a mezinárodních vztahů. Sestavení jejich jmenného seznamu bude nicméně vyplývat z toho, jak se práce na daném tématu bude nadále vyvíjet.

6. Jaké další odborné zdroje doporučujete využít?

Je jich mnoho, viz. předchozí otázka

7. V čem vás text monografie inspiroval?

Potvrdil mi, že úsilí, které věnuji v posledních letech snaze o analýzu mezinárodní situace z hlubšího kulturně- civilizačního hlediska je správný směr a má smysl se této problematice i nadále věnovat.

9.Co ve vás vyvolalo kritickou reakcí, případně s čím principiálně nesouhlasíte?

Nic mě nenapadá.

10. Pokud se podaří založit tradici každoročně zpracovaných monografií navazujících na tuto a vycházejících z navrhovaného seriálu čtyř konferencí v následujících tří létech, čím se podle vás bude lišit pojetí a obsah monografie v příštím roce od letošní?

Bude mít praktičtější a konkrétnější charakter.

Domnívám se, že podstata nejhlavnějších společenských problémů zůstane v zásadě stejné, předpokládám ale další vyostření těchto problémů jak na domácí, tak zejména na zahraniční scéně. Teorie napomoci může při formulování návrhů zcela konkrétních a praktických řešení, a předpokládám, že nebude možné vyhnout se takovým konkrétním návrhům vyhnout.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře