Koho a proč budu volit prezidentem?

30. prosinec 2012 | 09.47 |

Koho a proč budu volit prezidentem?

V článku "Podle čeho volit prezidenta?" viz:

http://radimvalencik.pise.cz/189038-podle-ceho-volit-prezidenta.html

jsem uvedl dvě hlavní kritéria, podle kterých budu volit prezidenta a která jsou odvozena od toho, co považuji za hlavní problém současnosti. Za hlavní problém jsem označil vliv struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a kritériem pro mne bylo, zda nový prezident:

- Nepodlehne působení struktur založených na vzájemném krytí lumpáren.

- Bude schopen v rámci svých možností omezovat jejich vliv.

...a sklidil jsem za tento přístup kritiku od řady svým přátel. Nikoli proto, že uvedená kritéria by byla volena chybně, ale proto, že jsem se vyhnul konkrétní odpovědi, koho budu volit. Článek prý vyzněl alibisticky. Přečetl jsem si jej prizmatem této kritiky a musel jsem dát svým přátelům zapravdu. Tak se pokusím ještě na sklonku tohoto roku své pochybení napravit a říci (v návaznosti na předešlý článek, tentokrát ovšem velmi konkrétně), koho a proč budu volit. Nejdříve uvedu, koho budu volit v prvním kole, koho ve druhém a pak sdělím o každém kandidátovi (v pořadí podle stávajících preferencí), proč jej budu či nebudu volit.

0001pt;line-height: normal" class="MsoNormal"> prvním kole budu volit Jiřího Diestbiera.

Pokud by se nedostal do druhého kola, budu volit Miloše Zemana.

Jana Fischera nebudu volit zejména proto, že ve své funkci předsedy vlády musel na problém struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad narazit a to velmi intenzivně. Po celou dobu se jakékoli reakci na tento problém vyhýbal, a tudíž efektivně přispíval ke krytí těchto struktur. Podle mého názoru je to i hlavní důvod, proč mu byla dána taková podpora ze strany těch, bez nichž by nemohl disponovat nezbytnými prostředky (nejen finančními), aby prezidentskou kampaň vedl. Řada závažných dokladů tohoto propojení existuje.  Ne náhodou proto v jeho prezidentské kampani není ani zmínka o problémech, které s působením struktur založených na vzájemném krytí souvisejí.

Miloše Zemana (ke kterému mám osobně nejblíže) nebudu volit v prvním kole, protože ve funkci předsedy ČSSD ani ve funkci předsedy vlády problém eliminování vlivu struktur založených na vzájemném krytí nezvládl. V rámci vnitrostranických bojů poskytl až příliš podpory těm, kteří v rámci tzv. velké koalice jak za jeho vlády, tak zejména v rámci pražské organizace ČSSD nechali problém struktur založených na vzájemném krytí rozbujet. V jeho prospěch hovoří to, že se několikrát pokusil problému vlivu uvedených struktur čelit a snažil se proto získat i určitou podporu. Když se mu to nepodařilo, měl dost síly, aby překonal kariérní popudy a odjel na dlouhodobou "dekontaminaci" na Vysočinu. Budu ho volit ve druhém kole. Existuje totiž určitá šance, že problém chce vidět a chce jej i řešit, i když příliš velké iluze o tom, co zmůže, nemám.

Jiřího Dienstbiera (se kterým si nejsem nijak zvlášť blízký) budu volit v prvním a případně i ve druhém kole, protože jako jediný z významných politiků ze kterékoli politické strany dokázal a dokáže tvrdě vystupovat proti konkrétní podobě struktur založených na vzájemném krytí lumpáren. (V daném případě zejména těch, které ovládající pražskou ČSSD.) To nedokázal nikdo v žádné jiné straně (snad s výjimkou "vzbouřenců" v ODS, kteří odešli založit US, protože většinou měli sami máslo na hlavě). Do toho si netroufnul dokonce ani jinak tak "statečný" J. Paroubek. V médiích se o tom píše málo, ale možná právě proto, aby popularita J. Dienstbiera nenabyla na síle. Snad jedna osobní vzpomínka: Byl jsem u toho, když na konferenci pražské ČSSD (8.11.2012) tvrdě vystoupil proti (dnes již vypovězené) "Druhé velké koalici" ČSSD a ODS v Praze. Tehdy jej jeden z horlivých soudruhů, tedy přátel z ČSSD navrhl za toto vyloučit ze strany; shodou okolností či zlomyslností osudu právě v tu dobu dostal J. Dienstbier mobilem zprávu, že mu umřel otec. Byl bledý jako stěna, ale nadále tvrdě proti tomu, co lze označit za pražskou mafii či chobotnici, vystupoval. A zkušenost z tohoto boje promítl nejvíce ze všech kandidátů na prezidenta i do svého programu a předvolebního vystupování.

Karla Schwarzenberga volit nebudu, protože mě zklamal. Určitou dobu byl můj tajný tip na člověka, který může změnit něco k lepšímu, přestože tak na první pohled nevypadá. Patří k nejlépe informovaným lidem u nás a ví, jak funguje jádro vyjednávání vlivu v rámci struktur založených na vzájemném krytí (1). Bohužel na možnost uplatnění svého vlivu rezignoval a považuje za normální to, co normální není. V mnohém lze jít na ústupky a kompromisy, ale ne v takových věcech, kde lze něco (byť i v malém) ovlivnit a nevyužít takovou možnost, dopustit, aby v lokální situaci bylo logikou fungování struktur založených na vzájemném krytí "dobro trestáno a zlo odměňováno", viz např. (není to jediný, ale z hlediska toho, o co jde zcela dostačující případ) viz (2).

Přemysla Sobotku volit nebudu z prostého důvodu. Jeho plaché pokusy přispět k očistě ODS od struktur založených na vzájemném krytí lumpáren v době první velké krize této strany vedoucí k oddělení její části a vzniku US skončily doztracena. Od té doby ví, k jakým lumpárnám a ve stále větším měříku dochází, jak je proti tomu bezmocný. I proto, že si na své výsady zvykl. Svědomí si uklidňuje narůstají agresivitou vůči abstraktně definovanému symbolu "komunistický", což spojení s potřebnou dávkou cynismu a primitivismu mu dává alibi k tomu, aby si o sobě mohl ještě dělat nějaké iluze. Mj. P. Sobotka je přímo učebnicovou ukázkou, jak lze pěstovat obraz nepřítele, aby se zastřela podstata reálných problémů a jak tomu může pro uklidnění svého svědomí sám uvěřit (3).

Táňu Fischerovou volit nebudu, přestože je mi velmi sympatická. Patří mezi ty, co nechtějí vidět to, co je vidět třeba, protože na to, co se reálně děje, je příliš čistá. Proto chápu ty, co ji volit chtějí a budou. Rozmlouvat jim to nebudu. Právě ti by však měli přijít volit i ve druhém kole.

Zuzanu Roithovou volit nebudu z obdobných důvodů. Patří mezi ty, co nechtějí vidět to, co je vidět třeba. A nechtěla to vidět, i když se jí k tomu nabídla řada příležitostí. Rovněž chápu ty, co ji volit chtějí a budou. Rozmlouvat jim to nebudu. Ti by též měli přijít volit i ve druhém kole.

Jana Bobošíková by možná dokázala hodně, ale vím o ní málo. Proto ji volit nebudu.

Vladimíra Franze volit nebudu, protože o něm též skoro nic nevím, a to co v rámci své volební kampaně říká, považuji za "hodně mimo mísu".

Poznámky

(1) "2. Při spojování struktur založených na vzájemném krytí se vytváří jádro uplatňování vlivu využívající pákový efekt a synergický efekt celé struktury. 3. Toto jádro uplatňování vlivu se sestává z hráčů, kteří jsou schopni dosahovat společně přijatelné rovnováhy prostřednictvím neformálního vyjednávání; tím zajišťují stabilitu struktury a její odolnost proti nejrůznějším vnějším vlivům." Viz:

http://radimvalencik.pise.cz/188650-anatomie-puvodu-lumparen.html

(2) "Když šéf jednoho z odborů ministerstva zahraničních věcí odhalil, že se na úřadě předražovaly zakázky až o desítky milionů, čekala ho místo pochvaly výpověď. Ministr Karel Schwarzenberg o problémech věděl a nechal věc prošetřit. Policie však případ odložila." Viz

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-57026040-schwarzenberg-pripustil-ze-na-ministerstvu-resil-predrazene-zakazky-bez-efektu

(3) "Základní ideové paradigma struktury založené na vzájemném krytí slouží ke globální koordinaci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a hraje významnou roli při autoselekci (vzájemně uznaném) výběru hráčů jádra. Protože kromě této funkce musí základní ideové paradigma i ke krytí porušování obecně přijatých zásad, patří mezi jeho základní atributy: a) pěstování nepřítele, b) idealizace vlastní pozice, c) démonizace druhého (vytvářeného a pěstovaného nepřítele), d) demonstrativní používání dvojího metru. Na základě toho dochází i ke shodné ideové polarizaci jader vyjednávání vlivu v globálním rozměru a možnosti koordinovat svou činnost." Viz:

http://radimvalencik.pise.cz/188650-anatomie-puvodu-lumparen.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.46 (13x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Koho a proč budu volit prezidentem? ladislav hartych 30. 12. 2012 - 10:05
RE: Koho a proč budu volit prezidentem? romča 02. 01. 2013 - 01:04