Konference Lidský kapitál - pozvánka

20. říjen 2014 | 08.47 |

Z technických důvodů jsme museli přesunout konání pracovní části konference až na začátek prosince (5.12.2014). Má to jednu výhodu - přípravná diskuse, která se vyvíjí nesmírně zajímavě, může probíhat déle. Využijte toho. Zítra uvedu pro inspiraci přehled dosud uveřejněných příspěvků. Zde je pozvánka na pracovní část se všemi důležitými informacemi:

Srdečně zvu na pracovní část naší tradiční vědecké konference (již 17. ročník) Lidský kapitál a investice do vzdělání. Pracovní část je volně přístupná a připravujeme ji tak, aby v rámci ní probíhaly kvalifikovaná a intenzivní diskuse k aktuálním tématům současnosti, viz podrobnější informace dále.

K tomu základní informace:

17. ročník mezinárodní vědecké konference bude mít dvě části:

a) Mezinárodní, která bude mít formu mezinárodní vědecké konference. Proběhne v prvním 4.11.2014 podle možností hlavních vystupujících ze zahraničí). Půjde o akci pořádanou CERGE-EI ve spolupráci s VŠFS a Institutem pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA). Za VŠFS bude odborným garantem prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

b) Pracovní, kterou formou mikro sympózia a navazujícího workshopu uspořádá VŠFS v pátek 5.12.2014 v prostorách VŠFS.

Podrobnější informace k pracovní části konference - pátek 5.12.2014:

Místo:Vysoká škola finanční a správní o. p. s., Estonská 500, Praha 10 (vchod z Kodaňské ulice)

Zahájení: 9.30 (prezence od 9.00)

Program:  

Úvodní vystoupení: Ladislav Zelinka

Hlavní referáty:

Petr Matějů, Petra Anýžová: Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce: srovnání šesti zemíparticipujících na 

Petr Matějů, Michael Smith, Natalie Simonová: Koho znevýhodňuje škola: chlapce nebo dívky?

Simona Weidnerová, Petr Matějů: Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností: mezinárodní srovnání.

Sekce: 11.30-13.00, 14.00-16.00

A. Vzdělání, efektivnost vzdělání, ekonomický růst

B. Penzijní systém a dlouhodobá uplatnitelnost člověka

C. Aktuální kontexty přípravy a realizace reforem

D. Studentská sekce

Workshop:17.30-19.00, moderuje Radim Valenčík

Přihláška:  Z důvodu optimální organizace průběhu jednání v sekcích informujte o účasti a názvu příspěvku

do 20.11.2014 přímo garanta pracovní části konference: valencik@seznam.cz

Vstup volný

Důležité odkazy:

Základní informace o konferenci:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/

Průběžně aktualizované teze příspěvků v rámci přípravné diskuse:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2172-teze-prispevku

Každý se může zúčastnit přípravné diskuse (všechny teze dodané před konferencí budou uveřejněny na výše uvedených stránkách).

Bezprostředně po skončení pracovní části konference budou zveřejněny dodané příspěvky.

Každý účastník bude mít možnost se k nim (k tomu příspěvku či těm příspěvkům, které bude považovat za relevantní) vyjádřit během měsíce (tj. do 5.1.2015) ohlasem v rozsahu do 10 stran.

Ve sborníku z konference (na DVD) budou uveřejněny jak úvodní teze, tak příspěvky a ohlasy na ně.

Na základě takto získaných materiálů bude zpracována odborná monografie, která bude vydána knižně. Podíl každého spoluautora v ní bude přesně vymezen.

Těším se na spolupráci a Vaši účast

doc. Radim Valenčík, CSc.

P. S.: S případnými dotazy se obracejte přímo na mě - valencik@seznam.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře