(37.5) THBU – Manželský spor

6. duben 2013 | 08.00 |

Jak to viděl Nash? Co se dozvíme, když se vůbec nic nedozvíme? Co měl napsat novinář o svatbě, která se nekonala? Nabádá nás samotná matematika věnovat pozornost kontextuálním hrám?

Úvodní poznámka

Od 25. ledna tohoto roku uveřejňuji každý den jeden díl seriálu Teorie her jako bojové umění. Všechny díly seriálu uveřejněné do 24.3.2013 lze stáhnout na

http://www.vsfs.cz/?id=1685-pracovni-materialy

Řešení úlohy 2(37.4)

Připomeňme si výrok, o který jde:

"Ve hře typu manželský spor nám nalezení Nashovy rovnováhy neříká nic o tom, jak se zachovat v případě, že jsme jedním z hráčů."

Je tento výrok pravdivý? Kdo jej pozorně pročte, zjistí, že je v něm určitý logický rozpor. Na jedné straně se v něm tvrdí, že nám nalezení Nashovy rovnováhy nic neříká o tom, jak se zachovat, na druhé straně nám sděluje významný poznatek. Totiž to, že nám nalezení Nashovy rovnováhy nic neříká o tom, jak se zachovat. Tím je nám ovšem – z hlediska toho, jak se zachovat – sdělováno velmi mnoho. Jde jen o to pochopit, co je nám sdělováno, a správně to interpretovat.

Jednou z možných interpretací je, že hry, které nemají řešení (v tom smyslu, že nemají záměnné dominující body Nashovy rovnováhy) jsou mimořádně citlivé na vnější podmínky. Nebo – řečeno přesněji – reálné situace, jejichž model nemá řešení ve výše uvedeném smyslu, se vyznačují tím, že výsledek toho, co se reálně odehraje, závisí na tom, jakým vnějším vlivem bude hra ovlivněna. A to je významný poznatek, který se týká toho, jak se rozhodnout. Tím se dostáváme opět k nutnosti aplikovat teorii her ve smyslu respektování jejich kontextuálního charakteru (a respektovat princip herní ortodoxie a herní ontologie), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/161-35-thbu-komentar-k-serialu.html

Jak to viděl Klasik (John Forbes Nash)

Ve vědě platí, že prvolezec (ten kdo vyleze na vrchol vědy jako první) vidí dál než ti, co lezou bezprostředně za ním.

Právě tím, že prvolezec se neustále vymaňuje ze slepých uliček, vnímá všechny předpoklady toho, k čemu dospěl, mnohem intenzívněji.

Když Nash publikoval svoji teorii rovnováhy, obsahovalo jeho původní pojednání řadu poznámek o možnosti i nutnosti interpretovat nalezení rovnováhy, a to zejména v případech, kdy nedává jednoznačnou odpověď na otázku "Co dělat?", i z hlediska evolučního (evolučních her). Úzká interpretace Nashovy rovnováhy těmi, kteří k ní přišli již jako k hotovému, způsobila, že tyto poznámky byly při prvním zveřejnění článku vypuštěny. S tím, že se jedná o něco nepodstatného.

Vsuvka – moje osobní vzpomínka na J. F. Nashe

S obdobnou situací jsem se setkal při nesmírně zajímavé diskusi čtyř nobelistů, včetně jedné z nejslavnějších postav této disciplín – Johna Forbese Nashe – na 4. Světovém Kongresu Společnosti Teorie Her v Istanbulu v roce 2012, záznam je na:

http://vimeo.com/46254631

Zde Nash rovněž hájil kontextuální chápání her jako základní teoretickou oporu při řešení nejožehavějších problémů současnosti. V současné době průběh diskuse zpracovává jeden člen našeho týmu a přepis diskuse spolu s komentářem nejvýznamnějších částí připravujeme ke zveřejnění.

Foto: Další foto Nashe v akci na konferenci v Turecku


Nejvýznamnější kontexty hry typu Manželský spor

Kontextů intervenujících v reálném životě do situací, které můžeme modelovat jako hru typu Manželský spor, je více:

- Pochopitelně v prvé řadě se nabízí zahrnutí této hry do evolučního kontextu, vždyť k čemu jinému koneckonců manželství slouží?

- Je zde ovšem i tradiční kontext možnosti vzájemné domluvy a tudíž přechodu ke kooperativní hře.

- Pochopitelně připadá v úvahu hrát tuto hru opakovaně (o čem jiném než o přizpůsobení, zvyku apod. manželství je, že? – řekl by cynik, já se s tím názorem pochopitelně neztotožňuji), tj. v tomto případě se nabízí aparát metaher, který jsme již též zmínili.

- A existuje i řada dalších kontextů.

Hry typu Manželský spor a další, které nemají řešení založené na Nashově rovnováze (což všechno jsou ryze matematické poznatky, vycházejí nikoli z reality, ale ze "světa matematických abstrakcí") nás nabádají k tomu, abychom se kontextuálnímu charakteru her věnovali. Nikoli jen z praktických důvodů, ale přímo v imanenci "světa matematických abstrakcí". To je z filozofického nadhledu velmi významný poznatek.

Závěrem

Hry, které nemají řešení založené na Nashově rovnováze, jsou "bleskosvodem" nejrůznějších kontextů. Ukážeme, že jich prizmatem můžeme věnovat pozornost prakticky všem otázkám, s nimiž jsme se již setkali. A případně i některým dalším. Tím si projdeme všechna důležitá témata, ale již na vyšším stupni porozumění toho, o co jde.

Úloha k zamyšlení 1(37.5)

Kterému kontextu doporučujete věnovat pozornost z hlediska stability vztahu s partnerem, o který vám jde?

Úloha k zamyšlení 2(37.5)

Umíte si představit nějaký další kontext hry typu Manželský spor?

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře