Jak se bude vyvíjet krize - můj odhad

31. červenec 2014 | 14.30 |

Následující článek je připraven jako 181. díl seriálu "Jaké reformy a proč" a v rámci tohoto seriálu bude uveřejněn až za několik dnů. Protože se mně zdají být některé myšlenky v něm aktuální, dávám podstatnou část tohoto článku na svůj blog již dnes. Zde je příslušná část uvedeného článku reagující na ukrajinskou krizi:


Aktuální společenský kontext (předpokládaný vývoj):

Jedním z možných scénářů je, že vytloukání "klínu klínem" - překrývání jedné lži ještě větší lží, jedné provokace ještě větší provokací, jednoho zločinu ještě větším zločinem, jednoho konfliktu ještě větším konfliktem - se bude stupňovat, což vyvrcholí tragédií, která zdevastuje celou naši civilizaci. Máme k tomu dost blízko.

Osobně předpokládám, že vývoj výše naznačeným směrem bude ještě nějakou dobu pokračovat, ale narazí na určité přirozené bariéry, mezi které patří:

- Únava veřejnosti, která alespoň částečně začne chápat, že se s ní hraje nečistá hra.

- Nárůst vnitřních problémů zemí, které se dnes tak horlivě angažují v podpoře genocidního ukrajinského nacionalismu.

- Posilování vlivu a propojování aktivit, které se snaží současnému směřování vývoje čelit.

- Vyhodnocení neúčinnosti (či přímo opačných) důsledků stupňování ukrajinské krize na vývoj institucionálního systému Ruska.

- Otevíráním stále větších "děr" mediálního překrývání velké ukrajinské lži.

- Posilování pozice zemí, které se konfliktu neúčastní.

- Nárůst počtu dobře informovaných a vlivných lidí z podnikatelské, politické, akademické i mediální oblasti, kteří se začnou uvědomovat, že vývoj zašel příliš daleko a je s tím nutné něco dělat.

(Obecně bude vše probíhat v rámci krize stávající základního ideového globálně sdíleného paradigmatu, vyhrocováním rozporu mezi jeho modifikaci směrem k vyhrocování konfliktů a mezi jeho pozitivní modifikací.)

Výše uvedené tematizuji jen stručně, protože jsem to popsal již mnohem dříve a přesněji, viz zejména:

http://radimvalencik.pise.cz/617-71-112-hra-co-prinesl-20-9-13-superafera-100.html

http://radimvalencik.pise.cz/1336-ukrajina-odstartovala-zasadni-globalni-promeny.html

Následně dojde k postupnému uklidňování konfliktu, patrně ve stylu, že "se vlastně nic tak strašného nestalo", aby veřejnost nepožadovala důsledné vyhodnocení odpovědnosti za selhání jednotlivých osob ve hře, která se nyní hraje. Někteří z těch, co jsou do toho namočeni až po uši, využijí vhodnou příležitost a vystoupí jako osvícené figury orientující se na zklidnění situace. Přitom se pochopitelně budou snažit bagatelizovat to, k čemu došlo.

Pak - pokud vývoj půjde tímto směrem - bude určitá doba na hledání kvalifikovaného východiska ze současného marasmu. Doba odhadem dvou až tří let. Tuto dobu bude nutné využít, protože další zkouška toho, kam až lze zajít, by probíhala mnohem drsněji, zašlo by se mnohem dál a vývoj by přinesl nejen větší tragédie, ale i větší rizika civilizačního přežití.

Na závěr jen otázka, zda a proč má smysl snažit se u nás v našem "malém Česku". Má z několika důvodů:

- Vývoj již v případě likvidace bývalé Jugoslávie ukázal, že naše veřejnost je podstatně více odolná vůči manipulaci než v jiných zemích.

- Dění u nás velmi těsně souvisí s vývojem v Německu a zde vznikají obdobné aktivity, nepochybně bude docházet k jejich propojování. (A v Německu se podle mě bude rozhodovat především,  jakým směrem půjde další vývoj.)

- Není nepodstatná i role naší země ve vztazích k dalším zemím bývalého "Východního bloku".

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (10x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře