THBU (18.5) Jak lépe myslet

25. březen 2013 | 08.00 |

Všechno může být jinak. Co je schopnost přesahu a k čemu nám je. To hlavní, co činí naše myšlení efektivním: inovační, systematizační, komunikační a realizační schopnosti.

Obrázek: Ještě jednou jeden z největších mozků současnosti - tentokrát v akci. Pořídil jsem jej na 4. světovém kongresu GMS (Společnosti teorie her) v červenci v Instanbulu. V závěru článku je uvedeno, o koho se jedná.

Nejdůležitější závěr z předcházejících článků lze formulovat takto:

K jakémukoli určení (vyjádření se o něčem prostřednictvím pojmů) existuje relevantní (tedy významný) přesah.

To, že "něco se má tak a tak a ne jinak" vždy jen za určitých podmínek, které lze překročit a tudíž v nových podmínkách se "může mít i jinak" souvisí s obecnější otázkou existence "podmíněnosti nepodmíněného", resp. "zpochybnitelnosti nezpochybnitelného" či "relativnosti absolutního". Tato otázka, jakkoli může být velmi vzrušující a dostaneme se později i k ní, je nad rámce základních doporučení týkajících se efektivního myšlení.

Pokud máme schopnost přesahu stávajícího poznání (vyjádřeného prostřednictvím různých tvrzení, pojmy zformulovanými poznatky apod.), pak máme:

- Schopnost formulovat přesah.

- Schopnost interpretovat přesah.

- Schopnost formulovat rozlišující podmínky.

- Schopnost odlišit relevantní přesahy od nevýznamných.

V čem se lze vycvičit? Pravidelným obracením pozornosti na způsob práce s pojmy lze zdokonalit:

- spontánní (neuvědomovanou) schopnost formulování přesahů,

- jejich porovnávání se zásobou představ, 

- formulování rozlišujících podmínek,

- nalézání relevantních interpretací, které se "samy ozvou".

Důležité upozornění týkající se toho, jak poznáváme nové:

Nejde jen o to vědět, že vše, co se má tak a tak, se může mít i jinak, tj. že jakákoli původně neinterpretovatelná alternativa se stává po překročení hranice dosavadní zkušenosti interpretovatelnou. Jde především o to zjistit, jak jinak to může být. Právě touto formou vstupuje do našeho poznání nové. Jednak nalezením konkrétní podoby interpretace původně neinterpretovatelného, jednak tím, že se objevují i nové podmínky, které ukazují, kdy platí jedno a kdy druhé. Obojí znamená, že do našeho poznání vstupují i nové pojmy, kterými novou zkušenost vyjadřujeme. Nejedná se tedy jen o formální interpretaci, ale o obsahové vyjádření toho nového, s čím se setkáváme.

K získání schopnosti přesahu je velmi prospěšné, pokud se seznámíme s příklady ukazujícími, jak se to, co se zdá jednou provždy dané a neměnné (absolutní), může ukázat být proměnlivým (relativním).

Schopnost přesahu a základní poznávací schopnosti

Schopnost pojmového myšlení znamená zejména:

- Schopnosti přicházet s inovacemi (přesáhnout hranici stávajícího poznání).

- Schopnosti systematizovat své poznání (dosáhnout toho, aby každý poznatek, který si kdo osvojil, byl součástí uceleného systému, ve kterém je tento poznatek zvláštním případem obecného).

- Schopnosti komunikovat s jinými lidmi (poučit se z odlišných názorů či naopak sdělit jim své názory).

- Schopnosti dosáhnout praktické realizace poznání (zjistit podmíněnost praktické realizace závěrů vyplývajících z teoretického poznání).

Tj. jedná se o schopnosti (kompetence): inovační, systematizační, komunikační, realizační. Společným základem všech těchto schopností je schopnost přesahu.

Souvislost mezi základními poznávacími schopnostmi:

Tyto schopnosti spolu navzájem souvisejí v několika aspektech, např.:

- Chceme-li umět realizovatinovace či podílet se na realizaci inovací, musíme se naučit vytvářet týmy či být schopni pracovat v týmech, tj. komunikovat s jinými lidmi, umět je zaujmout svými podněty a umět rozpoznat přínosné podněty jiných.

- Systematizujeme-li své poznání, jsme schopni nejlépe vidět možné přesahy již poznaného, což je základem schopnosti přicházet s novým, tj. inovačních schopností.

- Chceme-li využít výsledky týmové spolupráce a komunikace v rámci tvůrčích týmů, musíme umět systematizovat (zatřídit) své poznatky.

Hlavní doporučení:

Mějme před očima neustále čtyři typy schopností, které činí naše myšlení efektivním (inovační, systematizační, komunikační, realizační, uvědomujme si, že jejich společným základem je schopnost přesahu, ověřujme si na vlastních zkušenostech, jak spolu vzájemně souvisejí. A to vždy:

- Při běžné komunikaci, vyjasňování názorů, vyjednávání shody.

- Když se rozhodujeme a promýšlíme různé alternativy.

- Při studiu, kdy dochází ke spojování dřívějších poznatků s novými.

Na obrázku je John Forbes Nash, nositel nobelovy ceny, hrdina oskarového filmu Čistá duše,

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře