Teorie her jako bojové umění

27. prosinec 2012 | 09.00 |

Teorie her jako bojové umění
Na můj článek na blogu "Anatomie původu lumpáren" viz:
reagoval J. H.: "Podnětný článek, leč jeho výslednice je nejasná. Je nutno si uvědomit, že malé procento čtenářů absolvovalo kurz teorie her. Pro člověka v ekonomii nevzdělaného je to těžko pochopitelné, aby bylo možné vědění předávat dál, bylo by nutno používat jednodušší jazyk... Jde o dojem přátel z fb, kteří vaše články čtou."
Podnětů tohoto typu si nesmírně vážím. Řečeno výstižným, byť i trochu zprofanovaným způsobem - nastavují autorovi zrcadlo. Také cítím, že někdy píšu dost těžkopádně. Tento komentář navíc trefil do černého. Jaká by měla být "výslednice", tedy jak to, čím se zabývám, využít, jak to může přispět ke změně k lepšímu (pokud v dohledné době existuje ještě nějaká šance na takovou změnu)?
Hned v úvodu se přiznám k tomu, na co spoléhám (nic lepšího jsem totiž nevymyslel): Jednou z možností, která se nabízí, je, aby ti, co mohou něco změnit, si osvojili základy teorie her jako bojového umění. K tomu se mně v rámci našeho pravidelného teoretického semináře podařilo již něco málo připravit, viz:
http://www.vsfs.cz/?id=1111-archiv soubor s názvem th-bu_celek_a_komentar.pptx, 900 kB ze 16.5.2012 (i některé další materiály zde mohou někoho zaujmout).
S výsledkem stále ještě nejsem spokojen. Proč tak na možnosti teorie her spoléhám? Uvedu dva konkrétní důvody, jeden obecně teoretický a druhý praktický z nedávné doby:
- Nejdříve ten teoretický. Vyplývá z logiky fungování struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (tedy lumpáren). Ty v současné době u nás dosáhly již takového stupně "dokonalosti", že jsou schopny penetrovat jakoukoli formální i neformální instituci, která ohrožuje jejich fungování. Tedy nejen státní organizace, ale i dobrovolná sdružení a společenská hnutí.

Dříve, než nějaké sdružení či instituce vznikající spontánně a s podporou nadšenců za účelem omezit současné lumpárny doroste do úrovně, kdy může něco ovlivnit, může být (a troufnu si být, že téměř s jistotou bude) penetrováno již zmíněným typem struktur. A jeho role bude "neutralizována". Myslím, že příkladů, kdy k tomu již došlo, najdeme dost (a netřeba ani číst 84 od Orwella). Nemusí k tomu dojít jen v jednom případě - totiž v případě, kdy si ti, co se o změnu snaží a jsou k tomu dostatečně intelektuálně vybaveni (bez toho to nejde), osvojí základy toho, co jim umožní vidět, jak struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad fungují, jakým způsobem do sdružení či hnutí pronikají a ovládají je.

- Nyní ten praktický důvod z nedávné doby. Letošní 17. listopad byl očekáván těmi, co chtějí změnu, s velkými nadějemi. Veřejnost měla v dosud nevídaném rozsahu prodemonstrovat svůj odpor vůči současné vládě, která je zmítána vnitřními konflikty. Skončilo to fiaskem. Slabost a zoufalost demonstrujících, sjednocení vlády k prosazení ještě větších lumpáren. Proč? Mimo jiné i proto, že ti, co protesty organizovali, neznají ani elementární základy toho, jak se podobné hry reálně hrají. Začali si kůži medvěda dělit příliš brzy. Každý chtěl prokázat své zásluhy, že právě on se zaslouží o pád vlády očekávaný každou chvíli, že právě on vynikne. A této destrukci kooperativního prvku při přípravě protestu nedokázali zabránit. Pokud by pár těch, co se pasují do pozice lídrů odporu proti současné moci, základy toho, jak používat teorii her on-line, tj. při rozpoznávání a vyhodnocování společenských situací znalo, mohl být výsledek podstatně lepší.
Aby mně bylo správně porozuměno: Neříkám, že teorie her je všelék a že ten, kdo s ní přijde je nějaký mesiáš. Vím, že každý musí zodpovědně a skromně reflektovat svoji pozici a své možnosti. Říkám jen to, že právě v současné době je nejen možné, ale i nutné - a současně - nejen nutné, ale i možné posunout kvalifikovanost reakcí veřejnosti na to, co se děje, s využitím populárně vyložených základů teorie her jako bojového umění, tj. jako umění nenechat se sebou vydrbat.
Naznačím ještě jeden příklad, který ukazuje, proč a v čem mohou být základy teorie her (tj. žádná velká věda z hlediska osvojení toho, co je nutné si osvojit) jako bojového umění užitečné. Naznačím, protože ve vhodnou dobu tomu chci věnovat samostatný článek. Tak, jak se blíží první občansky přímá volba prezidenta, tak se dramatizuje otázka: V koho vložit naděje?
Jak jsem již uvedl, to, co je nutné si z hlediska teorie her osvojit, pokud má být využito těmi, kteří se bez toho neobejdou, nemůže být žádná velká věda. Velká věda je na místě tam, kde k současné realitě teorii her aplikujeme, abychom vyhmátli to nejpodstatnější. A zde se ukazuje, že hlavním problémem je vliv struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Umíme je pojmenovat, popsat mechanismy jejich fungování, zviditelnit je atd. (viz předcházející články na toto téma, včetně již zmíněno s názvem "Anatomie původu lumpáren". Tak který z kandidátů na prezidentský úřed se nejvíc zasloužil o to, aby se tyto struktury rozbujely? A který z nich je jimi nejvíce ovládán? Kterého by tyto struktury nejvíce přivítaly jako garanta toho, že porušování obecně přijatých zásad bude nadále (a třeba i efektivněji) kryto? A který kandidát poskytuje určitou naději, že by mohl jejich působení omezit? Pokusil se o to někdy někde již některý z nich?
Na závěr velmi stručně, co si z teorie her vzít v prvé řadě (pokud se někomu do rukou dostane nějaká vhodná knížka, např. autorů Fiala-Dlouhý či jiná, z těch co jsou ke stažení na internetu, a pokud bude mít někdo chuť využít i to, co se ke standardnímu výkladu snažíme přidat navíc ve smyslu výše řečeného a co je rovněž k dispozici ke stažení):
- Rozhodně je nutné znát základní pojmy teorie her.
- Pak ty nejjednodušší hry dvou hráčů, které vyjadřují dilema mezi kooperativním a nekooperativním chováním.
- Vědět, že v realitě se nikdo z nás nechová podle jednoho, izolovaně chápaného modelu - každou situaci nahlížíme ve více kontextech a tyto kontexty nám rovněž napomáhá odhalit teorie her.
- No a na těchto základech si pak lze vypracovat jasnější představu o různých herních situacích, které doprovázejí vznik a působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.
(Tak to jen tak narychlo a ve stručnosti - jdu si užívat nádherné přírody v okolí Cannes, takže se omlouvám za případné chyby či jiné nedostatky v článku.)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře