THBU (18.3) Jak lépe myslet

23. březen 2013 | 08.00 |

Všechno, co se má "tak a tak a ne jinak", může být (za určitých podmínek, po překročení určitých hranic, v nichž jsme se dosud pohybovali) "jinak". Umění poznání jako umění hledání a interpretace přesahu (ex box - vyskočení z "krabičky").


K úloze 1(18.2)

Najít nějaké všeobecně platné tvrzení je velmi obtížné. Ani "1+1" nemusí platit všeobecně (platí jen v určitém systému), ani výrok "každý jednou zemře" není nezpochybnitelný. A platí to i pro další tvrzení.

Úvodní poznámka

Žádné tvrzení není všeobecně platné a nedává nám absolutní jistotu. Hledání "absolutně pravdivého", "neměnného základu poznání", "apodiktického" atd. doposud vždy skončilo neúspěchem. Svět, ve kterém žijeme, je prostě takový. A patrně ani jiný být nemůže. Pokud se o něco, co je součástí našeho poznání, chceme opřít, tak je to právě celý systém našeho poznání. Tedy to, že jsme schopni si vše dát do souvislostí. V jednom z dalších pokračování si ukážeme, jak si věci dávat do souvislostí co nejefektivněji.

Skutečnost, že každé tvrzení má svůj přesah (tedy, že "to, co se má tak a tak může být i jinak"), je dobré brát jako naprostou samozřejmost.

Umožňuje nám to včas vybočit ze zajetých kolejí, pokud tyto vedou do slepé uličky, nespadnout do pasti skupinového omylu, který je vždy založen na nezpochybnitelnosti nějakého tvrzení. Především nám to však umožňuje objevovat nové. To má vždy podobu přesahu stávajícího. Čím více nám stávající poznatek zdál být jednou provždy daný, tím významnější je překročení hranic jeho platnosti.

Jak překračujeme stávající poznání - jednoduchý příklad

Začneme velmi jednoduchým příkladem, výrokem "václavka je jedlá."

Schematicky by bylo možné vyjádřit tento výrok následujícím způsobem:

Kde:

V - znamená "být václavkou" (množina václavek)

J - znamená "být jedlý" (množina jedlých věcí)

Nyní uděláme krok, jehož smysl si uvědomíme teprve, až dojdeme o kousek dál. Přepíšeme náš výrok jiným způsobem, který se bude zdát trochu těžkopádný. A to následujícím způsobem:

VJ                  

00                    interpretovatelná alternativa 

01                    interpretovatelná alternativa

10                    neinterpretovatelná alternativa (!)

11                    interpretovatelná alternativa

kde - V je "být václavkou", J je "být jedlý" (0 ne, 1 ano)

- s využitím dvojkového zápisu jsou prezentovány všechny možnosti,

- přeškrtnuta je ta, která je v daném kontextu neinterpretovatelná, vyloučena.

Jednoduchý výrok "václavka je jedlá" tedy lze rozložit na několik dalších:

- Nalezneme interpretaci toho, co není václavkou a není jedlé (případ kdy V i J nabývá hodnoty 0).

- Nalezneme interpretaci toho, co není václavkou a je jedlé (případ kdy V  nabývá hodnoty 0 a J hodnoty 1).

- Nalezneme interpretaci toho, co je václavkou a je jedlé (případ kdy V i J nabývá hodnoty 1).

- Nenalézáme však interpretaci toho, že něco je václavkou a současně to, co je václavkou, není jedlé (případ kdy V nabývá hodnoty 1 a J hodnoty 0).

Výrok "václavka je jedlá" lze tedy chápat i jako sdělení, že nemáme představu o případu, kdy něco by bylo václavkou a současně to nebylo jedlé. Jakmile ovšem přeformulujeme původní výrok v této podobě, napadne nás řada příkladů interpretace toho, co výrok implicitně označuje jako neinterpretovatelné. Všimněme si, že pouhá změna formální podoby zápisu nás dovedla k tomu, že začínáme uvažovat, "jak jinak" by tomu mohlo v daném případě být.

Úlohy k zamyšlení 1-3(18.3):

1. Uveďte příklady jiný výroků a přepište je ve formě interpretovatelných a neinterpretovatelných tvrzení.

2. Uveďte co největší počet případů toho, co je václavkou a současně není jedlé (tj. pokuste se najít interpretaci toho, co původní výrok označuje jako neinterpretovatelné).

3. Podobným způsobem hledejte interpretaci původně neinterpretovatelných tvrzení obsažených v těch výrocích, které jste si vybrali a které jste přepsali v příslušné formě zápisu.

Ukazuje se, že vstup nového poznatku má velmi obecnou podobu. Jde o přesah stávajících pojmových určení  

Obecně platí:

- Každé určité určení má svůj přesah v podobě možnosti interpretovat vyloučená určení.

- Tím určité určení ztrácí svoji určitost a stává se neurčitým.

- Určitost lze obnovit vymezením podmínek, za kterých platí původní určitost a za kterých doplňující (původně vyloučená) určení.

Ke kultuře pojmového myšlení patří schopnost nacházet přesahy (interpretovat původně neinterpretovatelné) a nacházet rozlišující podmínky. Interpretování přesahu je spojeno s invencí, někdy může mít pro rozvoj poznání zcela zásadní charakter.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře