THBU (18.2) Jak lépe myslet

22. březen 2013 | 08.23 |

K čemu nám myšlení je? (A je vůbec k něčemu?) Jak postupovat při sestavení úplného dobře strukturovaného výčtu a jak jej využívat v každodenní praxi?

Obrázek: Jeden z hlavních symbolů špičkového myšlení 20. i 21. století. Fascinují postava z oblasti teorie her. Hlavní hrdina oskarového filmu Čistá duše. Mé vlastní foto ze 4. světového kongresu GMS. Zde je ve věku 84 let a plné duševní síle. (Odpověď kdo to je je v závěru článku.)

Technická opora:

Všimněme si, že se nám výčet postupně větví, např. výdaje běžné a výdaje mimořádné, výdaje provozní a výdaje investiční apod. Toto větvení pokračuje dál a dál. Když je chceme názorně zaznamenat, můžeme využít např.:

Grafické větvení:

výdaje domácnosti     → běžné         → dlouhodobého užití .....

                                                           → krátkodobého užití .

....

                                                           ......  

                                   → mimořádné .....

           

                       

Větvení pomocí binárního kódu:

Výdaje domácnosti:                                                 

0          běžné

00        krátkodobého užití

01        dlouhodobého užití                                

.....                                                     

1          mimořádné

.....

                                      

Grafické vyjádření je názornější, v případě rozsáhlejšího výčtu však ztrácí přehlednost. Je lépe pracovat s binárním.

Praktický význam úplného dobře strukturovaného výčtu

Praktický význam úplného dobře strukturovaného výčtu si ukážeme na příkladu výdajů domácnosti. Představme si nyní, že domácnost sleduje určitý cíl. Může být formulován i velmi obecně či neurčitě (spokojenost členů domácnosti, zajištěná perspektiva, společenská úspěšnost apod.). K výše uvedenému cíli se vztahují všechny výdaje domácnosti. Jsou možné či nutné v tom smyslu, že domácnost je musí vynaložit, aby cíle dosáhla. Všimněme si, že výdaje domácnosti spolu souvisejí v dvojím smyslu:

- Buď v tom smyslu, že domácnost má možnost výběru mezi variantami vynaložení svých prostředků.

- Nebo v tom smyslu, že jednotlivé výdaje se mohou vzájemně doplňovat a tím větší měrou přispívat k naplnění cílů domácnosti.

Vidíme, že námi řešená úloha má praktický význam:

- Čím úplnější výčet uděláme, tím více možností, jak dosáhnout stanového cíle vidíme.

- Čím více zachytíme vzájemné souvislosti mezi jednotlivými body výčtu, tím efektivněji můžeme cíle dosáhnout.

To, co platí v případě výdajů domácnosti, platí rovněž - jak si každý bude moci ověřit na následujících příkladech - obecně.

Řešení úlohy úplného výčtu má značný praktický význam:

- Čím úplnější výčet uděláme, tím více možností, jak dosáhnout stanového cíle vidíme.

- Čím více zachytíme vzájemné souvislosti mezi jednotlivými body výčtu, tím efektivněji můžeme cíle dosáhnout.

Úkolem našeho poznání pak je co nejúplnější postižení vzájemné podmíněnosti (spolupůsobení či naopak protichůdné působení) procesů v oblasti praktického vyústění našeho poznání z hlediska cílů, které sledujeme.

Shrnutí a navazující otázky

1. Metoda úplného výčtu je založena na standardních postupech. Může ji použít každý a kdokoli se rovněž může podílet na jejím týmovém uplatnění, přitom tak, aby vnesl svůj původní vklad.

2. Metodu úplného výčtu můžeme použít opakovaně v tom smyslu, že předcházející aplikace v určité oblasti otevírá další otázky (které před tím nevyvstávaly), jejichž řešení může začít právě tím, že si uděláme plný výčet toho, čeho se týkají.

3. Uplatnění metody úplného výčtu nás vždy přivede k možnosti i potřebnosti hledat, jak se projevuje souvislost mezi jinými jevy. Jinými slovy - dostaneme se k problematice toho, jak spolu souvisí to, co jsme vyjádřili prostřednictvím strukturovaného výčtu a příslušných polarit, a v podobě jakých jevů se tyto souvislosti jeví.

4. To vše provádíme vědomě v rámci zahrnutí problému do kontextu vývojových tendencí, které se v dané oblasti realizují, a do praktického kontextu s důrazem na to, abychom důsledně identifikovali příčiny toho, na čem praktická realizace toho, co odpovídá obecným vývojovým tendencím, vázne.

5. Tento postup tak trochu připomíná práci archeologa. Archeolog odkrývá vrstvu po vrstvě, aby zjistil, kdo, co, jak a proč kdysi dělal. V případě uplatnění výše popsaných a předvedených metod odkrýváme vrstvu po vrstvě (z hlediska hierarchie "jev - projev souvislostí mezi jevy"), abychom zjistili, o co, komu a proč jde.

Úloha k zamyšlení 1(18.2)

Existuje nějaké všeobecně platné tvrzení? Tvrzení, které nelze zpochybnit? - Pokud ano, tak co by takovýmto tvrzením mohlo být? Proč nelze zformulovat alternativu vůči nezpochybnitelnému a vždy či za všech okolností platnému tvrzení?

A ještě odpověď, kdo je na obrázku: John Forbes Nash

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: THBU (18.2) Jak lépe myslet strigi 30. 05. 2013 - 23:17