THBU (0.2) Oslava narozenin

17. březen 2013 | 06.00 |

Proč a jak se bude podstatným způsobem společnost polarizovat na ty, co využijí příležitost k pochopení toho, o co v dnešním světě jde, a na ty, kteří se nechají vtahovat do různých forem skupinové konformity?

Prožíváme krizi finanční, ekonomickou, krizi institucí, krizi morality... Tato krize má řadu příčin, o nichž a o jejichž vzájemném propojení jsem hovořil v předcházející části. To, co její překonání činí zvlášť obtížným je to, že je spojena s "promořením" institucionálního systémů zemí a společenství zemí v lokálním i globálním měřítku strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Tím, co je pro budoucí vývoj a možné řešení krize nejdůležitějším, je to, jak se bude vyvíjet základní ideové paradigma, na základě kterého dochází k horizontálnímu i vertikálnímu propojování těchto struktur.

Stávající základní ideové paradigma (někdy v zastřené a pro veřejnost upravené podobě prodávané jako vize "globálního vládnutí") je založeno:

- Na neschopnosti překonat setrvačné vidění světa.

- Na silovém řešení problémů, které vyvolává asymetrický odpor přecházející v různé formy terorismu.

- Na zneužívání různých forem projevu terorismu k omezování práv a k zastrašování obyvatelstva ve vyspělých zemích.

- Na snaze o koncentraci finanční, politické, vojenské a informační moci bez schopni ji zpětně uplatnit k zabezpečení globálního vyváženého a vzestupného (tj.

nikoli setrvačného) vývoje.

- Na udržování disponibilní moci a neměnnosti základního ideového paradigmatu formou pěstování nepřítele i obrazu nepřítele dle přežitých stereotypů a uplatňování dvojího metru lokálně i globálně.

- Na plné konformitě vůči celé horizontální i vertikální hierarchii struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, podřizování se jí a plnění funkce krytí těchto struktur (příp. i překrývání důsledků jejich působení formou záměrně vyvolaných konfliktů).

Toto na současnou dobu již zastaralé základní ideové paradigma prochází a bude procházet změnami (či spíše turbulencemi), jejichž konkrétní průběh lze obtížně předpovědět. Když si hodíme korunou, známe sice všechny zákony, podle kterých se pohybuje, ale předpovědět, zda padne hlava či orel nedokážeme. Obdobně to platí i pro případ dění ve společnosti. To, co předpovědět lze, je následující:

- Změny budou vyřazovat ze hry celé garnitury slouhů, kteří se v důsledku nabyté omezenosti ukážou jako nepoužitelní či dokonce škodliví (aniž by sami věděli proč).

- Poroste poptávka po těch, co "v tom umí chodit" a co mají schopnost nadhledu a reflexe, pokud jde o pochopení toho, co se odehrává.

- Krátkozraké podřizování se skupinové konformitě může vést k omezenosti pramenící ze slouhovství s výše popsanými důsledky.

- Nabídne se velké množství příležitostí spojit kvalitní vzdělání, studium a samostudium se stále plnějším pochopením toho, o co jde.

- Zvlášť významné je, že ti, co získají schopnost "dešifrovat" realitu (stále plněji chápat, jaké hry se hrají), se budou schopni vzájemně rozpoznat, a to nikoli jako konkurenti, ale kooperující hráči. Mj. právě v logice her, které se v souvislosti s proměnou základního ideového paradigmatu budou odehrávat.

Jak jsem již uvedl, pokusím se aspoň trochu přispět k tomu, aby se každý, kdo bude mít chuť, vůli a dostatek rozumu, mohl kvalifikovaně a svéprávně rozhodovat v rámci své profesní i každodenní seberealizace s využitím teorie i vlastních zkušeností.

Může mít tato snaha nějaký výsledek? Podívejme se společně na některé dosavadní výsledky publikování seriálu Teorie her jako bojové umění (jsou ze stránek administrace mého blogu, některé nejsou veřejně přístupné):

Obrázek 1: Počet návštěv


 .................................................................................................................................................

Komentář: 130. místo za 91 dní (ve srovnání se stářím ostatních) z více než 5000 blogů, v průměru s více než 100 návštěvami denně, to není zas tak špatné.

Obrázek 2: Návtěvy ze zahraničí

Komentář: To mně potěšilo nejvíc. Návštěvy ze zemí, kam se nikdy nepodívám. Z některých i větší počet návštěv. Zajímalo by mě, kdo to čte třeba v Lucembursku, Itálii nebo až Indonésii. (Čtenáře z Keni znám.)

Obrázek 3: Nejčtenější články za rok

Komentář: Tady ty články, který si vážím nejvíc, tj. ze seriálu Teorie her jako bojové umění nejsou příliš zastoupeny.

Obrázek 4: Nejčtenější články za poslední měsíc

Komentář: Tady už je to lepší. Zde je vidět, že i seriál Teorie her jako bojové umění je poměrně hojně navštěvován.

Díky všem, kteří blog navštívili.
Někteří mi vytýkají, že to, čím se zabývám, je příliš teoretické. K tomu mohu dodat jen to, že kdo chce, ten si z toho vezme to, co je doložitelně a prokazatelně užitečné, přinejmenším ve smyslu vydělávání peněz. Na 18.a 19.3.2013 připravuji dvě pokračování, která pro mě zpracoval kolega z našeho týmu (mj. byl to pro mě velmi vítaný dárek k narozeninám). V nich popisuje zcela konkrétně, jak využít bayesovské hry k pravidelným výhrám v loteriích. Postup a výsledky doložené sázenkami, který si každý může prohlédnout na vlastní oči. Podle mě jsou však aplikace v běžném životě ještě mnohem významnější a užitečnější.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře