THBU (0.1) Oslava narozenin

16. březen 2013 | 00.01 |

Dnes mám narozeniny, tak mohu odpovědět na otázku: Proč píšu seriál Teorie her jako bojové umění? Vyplatí se používat rozum - a jak jej vylepšit? Je před námi pohodové období, nebo "letíme do bouřky"? Kdo a jak může něco změnit k lepšímu?

Protože právě dnes mám narozeniny, na které shodou okolností připadá 50. díl tohoto seriálu (narozeniny mám ovšem už 60. a cítím se na 70, ale shoda náhod není nikdy dokonalá), mohu se konečně přiznat, proč jsem odstartoval na svém blogu seriál Teorie her jako bojové umění. Důvodů bylo několik:

- Především nápad, který jsem dostal, když jsem chodil po přírodě v okolí Cannes během nedávných vánočních svátků. Nápad dát si sám sobě nějaký pěkný dárek k 60. narozeninám, ze kterého budu mít radost.

- Pochopitelně zde byla i potřeba dokázat si, že ještě něco dokážu.

- Nemalou roli sehrálo to, že už dlouhou dobu jsem se chystal v nějaké podobě prezentovat základy teorie her jako bojové umění, protože to považuji za mimořádně důležité. A chyběl mi nějaký impuls, abych se do toho pustil.

- No a pak to hlavní. Doba není lehká. To nebyla nikdy. Ale jak se zdá, obrazně řečeno "letíme do bouřky". Čekají nás turbulence, hromy-blesky a kdovíco ještě. Tak je dobré se na to připravit. A neznám nic vhodnějšího, než je pohled na společenskou realitu očima teorie her, upravené tak, aby i tomu, kdo v ní není systematicky vzděláván, prostřednictvím ní rozpoznával standardní situace a uměl na ně vhodně reagovat.

- S tím velmi úzce souvisí schopnost na jedné straně nepodlehnout různým nebezpečným formám skupinové konformity (pro které je období krizí a převratů vždy živnou půdou a které jsou hlavní příčinou největších společenských tragédií), na druhé straně umět nacházet ty, co se umí opírat o svůj rozum a naučili se využívat ty teoretické poznatky, o které se mohou opřít i v běžném (byť třeba i bouřlivém) životě.

To, že "letíme do bouřky", si troufnu říci téměř s jistotou. Platí totiž (a můžeme se o tom každodenně přesvědčovat), že žádný z problémů, který nás trápí a který zvyšuje rizika budoucího vývoje, není řešen. Jen je více či spíše méně překrýván, aby se vzápětí projevoval v mnohem více nebezpečných formách. Krize, kterou prožíváme, začíná již tím, že je krizí současného typu ekonomického růstu. Z této krize je východisko. Chce to "jen" prosadit nový typ růstu založený na dominantní roli produktivních služeb zaměřených na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, viz článek na tomto blogu "Čeká nás revoluce, pokud ano, tak jaká?:

http://radimvalencik.pise.cz/11-ceka-nas-revoluce-pokud-ano-tak-jaka.html

Samozřejmě, že je nutno dát odpověď i na otázku, proč se nezbytné změny nedaří prosadit. O tom pojednávají některé díly seriálu Teorie her jako bojové umění, které jsou věnovány analýze anatomie, fungování a geneze struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které nesou hlavní zodpovědnost za destrukci a dysfunkce institucionálního systému většiny zemí ve světě. Viz též:

http://radimvalencik.pise.cz/6-anatomie-puvodu-lumparen.html

http://radimvalencik.pise.cz/13-2012-od-kradeni-v-malem-ke-kradeni-ve-velkem.html

Jednu výhodu však současná doba přece jen má. Leccos se začíná zprůhledňovat. V tom smyslu, že ten kdo si uchová chladnou hlavu a dobře pochopí to, co je dobrá teorie schopna říci k tomu, co se odehrává před našima očima, může její osvojování přeměnit v konkurenční výhodu i v profesním a běžném životě. Uvedu to na dvou příkladech z aktuální současnosti. Oba ukazují, jak je nutné znát alespoň základy těch teorií, které popisují společenskou realitu:

První příklad: Základy makroekonomie

Současné zvýšení nepřímých daní (DPH) a snížení některých sociálních dávek (zejména reálných starobních důchodů) znamená velmi vysoké zvýšení čistých daní (platí, že NT=TA-TR, tj. že čisté daně se rovnají rozdílu mezi daněmi a transfery). Pokud navíc takové zvýšení daní zasahuje tu část společnosti, jejíž spotřeba se vyznačuje nízkou mírou sklonu k dovozům (nemohou si dovolit jezdit na dovolenou do zahraničí, orientují se převážně na spotřebu domácích statků, nejezdí denně autem), má za následek velmi výrazný negativní multiplikační efekt a prudké snížení celkového výběru daní a současně zvýšení (byť i individuálně snížených) celkových sociálních dávek (v nouzi, v nezaměstnanosti apod.). Uděláme-li to v podmínkách, kdy se okolní svět potýká s recesí, nejen zvýšíme deficit státního rozpočtu, ale dostáváme ekonomiku do obrovského průšvihu. Výše uvedené není ideologie - jsou to poznatky vyplývající z kvalitně odučeného bakalářského kurzu makroekonomie, na kterých se shodnou všichni, kteří rozumějí řemeslu, viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/213411000370311/video/

Doporučuji shlédnout celou část nazvanou "Příliš dlouhá recese" v rámci "Událostí a komentářů" 11.3.2013 a všimnout si mj. toho, jak se zástupce odborů (J. Ungermann) s jedním z nejkvalifikovanější ekonomů z vládního NERVu (M. Mejstříkem) shodli v kritice vlády. (Začíná být zajímavé od 4. minuty, zvlášť zajímavé mezi 8-10 minutou, končí v 18. minutě.)

Vznikají dvě otázky:

- Z jakého důvodu vláda dělá "učebnicově chybnou" politiku - je to selhání racionality, nebo morality?

- Jak to, že mladí lidé, kteří na vysokých školách ekonomického zaměření většinou kvalitní makroekonomii studují, o sobě nedají vědět? - Vždyť se jedná o to, jaké budou podmínky, do kterých vstupují, v nichž budou žít. Jedná se o jejich život.

K tomu má na svém blogu L. Dokoupil velmi vtipnou ilustraci, viz následující obrázek. Uvedu jej včetně komentáře autora.

Obrázek 1: Kalouskova křivka


http://dokoupil.blog.idnes.cz/c/286226/Lafferova-vs-Kalouskova-krivka.html

Druhý příklad: Znalost základů teorie her pojaté jako bojové umění

V dílech tohoto seriálu (20.1)-(20.3) jsem ukázal, jak prostřednictvím uživatelsky upravené teorie her popsat fenomén skupinové konformity. Ještě před tím jsem v souvislosti s fenoménem zvaným "groupthink" věnoval obdobné problematice pozornost v dílech (1.1)-(1.7). Prorocky jsem o těchto jevech psal ještě před tím - v rámci silvestrovského rozloučení se se starým rokem 2012, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/19-od-ceho-se-ocistit-pri-vstupu-do-noveho-roku.html

(Právě proto, že jsem předpokládal, že v podmínkách obrazně nazvaných "letíme do bouřky" se tento nebezpečný fenomén bude zjevovat stále častěji.)

Ukázkový příklad skupinové konformity "na druhou" dala skupina novinářů, kteří iniciovali petici za svobodu projevu v návaznosti na inaugurační projev M. Zemana 8.3.2013. M. Zeman v něm řekl: "Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozků, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Tu část, jejíž představitelé vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí. Upovídaní komentátoři, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu, mně připomínají Čapkovu definici literárního kritika. Jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl."

Petice na jeho výrok reaguje takto: "Prezidentovo stanovisko považujeme v celém polistopadovém vývoji za bezprecedentní. Uplatňuje vůči "podstatné části médií" princip kolektivní viny a paušálním odsouzením připomíná různá prohlášení předlistopadových politiků. Zároveň jde o nepřímý, ale zjevný útok na svobodu projevu v České republice. Svoboda a pluralita v médiích je přitom nedílnou součástí svobody a plurality ve společnosti, a pokud představitelé veřejného života budou to, co pan prezident programově vyhlásil, ignorovat, nebo dokonce veřejně podporovat, zpronevěří se závazku, který mají vůči občanům České republiky.""

Již z logického hlediska je argumentace použitá v petici nesmyslná. Když někdo uvede "podstatná část" a nikoli "všichni", nelze jej obvinit z uplatňování kolektivní viny. Rozdíl je naprosto zásadní a pochází již ze základů samotné logiky. (Abych to ilustroval velmi drsně - je zásadně odlišné říci "všichni Němci byli nacisté a podporovali všechny zločiny Třetí říše" nebo "podstatná část Němců byli nacisté a podporovali podstatnou část zločinů Třetí říše". První je uplatnění principu kolektivní viny, druhé konstatování smutného faktu. Pokud se někdo vydává za novináře hájícího svobodu projevu a dopouští se takového podsunutí smyslu přesahující rámec formální logiky, je to hodně na pováženou.

Symptomatické však je, že petici podepsali dva typy novinářů:

- Ti, kteří se vždy dokázali živit jen tím, že skupinovou konformitu vyvolávali a prostřednictvím ní se snažili manipulovat veřejností; již samotný obsah petice je toho dostatečným dokladem.

- Ti, kteří bývali dobrými publicisty, kteří však již delší dobu byli "z formy" (částečně i proto, že se snažili příliš zavděčit tam, kde čekali prospěch - a z toho se schopnost psát kvalitně vytrácí) - a snaží se tím zviditelnit, aby se na ně úplně nezapomnělo.

To, že jde o projev skupinové konformity "na druhou" souvisí s naprostou ztrátou kritické sebereflexe autorů a iniciátorů petice. Většina z nich vždy patřila mezi slouhy moci (někteří jí podlehli o něco později, a právě to se projevilo v tom, že ztratili schopnost psát dobře) a jako ochránce svobody je nikdo nemůže brát vážně. Ostatně lidová reakce na petici byla - kejhají potrefené husy.

Nyní stručně k tomu, o co v současném světě jde:

Vývoj struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad v lokálním měřítku (u nás) i globálním měřítku (ve světě) vážně narušuje základy institucionální struktury všech zemí a jejich společenství. Oprávněně můžeme hovořit o krizi institucionálních struktur.

Ukázali jsme, že funkce jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad je podmíněna existencí společného základního ideového paradigma, viz díl (32) a před tím "Anatomie původu lumpáren":

http://radimvalencik.pise.cz/91-teorie-her-jako-bojove-umeni-32.html

http://radimvalencik.pise.cz/6-anatomie-puvodu-lumparen.html

Jádra vyjednávání vlivu se vytvářejí rovněž lokálně i globálně a propojují horizontálně i vertikálně. Tento proces vyžaduje určité sladění a splynutí sdíleného základního ideového paradigma, které musí obsahovat odpověď na otázky: Odkud kam jdeme, co je příčinou problémů, jaká je perspektiva jejich řešení, kdo je s námi a kdo proti nám, jak čelit nespokojenosti... Staré ideové paradigma již tváří v tvář krizi, která probíhá, nestačí. A tu a tam jsme svědky různých výbojů hledajících jeho přesah, hledajících nové paradigma (nejnovějším příkladem je hodně netradiční proces změny nového papeže i její výsledek, což bude mít značný význam pro budoucí vývoj, předpokládám, že pozitivní).

Právě v tuto dobu budeme svědky další a dalších pokusů manipulaci prostřednictvím vyvolání skupinové konformity, ale i nových a nových příležitostí "přečíst si" s pomocí dobré teorie to, o co jde. A to prostě z toho důvodu, že při proměnách základního ideového paradigmatu se naplno projevují důsledky skupinové omezenosti či stupidity slouhů. A bude se to projevovat častěji a intenzivněji. To je obrovská příležitost pro každého, kdo chce vědět, o čem je současný svět. Přes nejrůznější peripetie se tento svět pro ty, co chtějí, bude stávat čitelnější. A k tomu chci alespoň malým dílem přispět.

(Zítra se k tomuto tématu ještě vrátím.)

A ještě malá poznámka na závěr:

Někteří mi vytýkají, že to, čím se zabývám, je příliš teoretické. K tomu mohu dodat jen to, že kdo chce, ten si z toho vezme to, co je doložitelně a prokazatelně užitečné, přinejmenším ve smyslu vydělávání peněz. Na 18.a 19.3.2013 připravuji dvě pokračování, která pro mě zpracoval kolega z našeho týmu (mj. byl to pro mě velmi vítaný dárek k narozeninám). V nich popisuje zcela konkrétně, jak využít bayesovské hry k pravidelným výhrám v loteriích. Postup a výsledky doložené sázenkami, který si každý může prohlédnout na vlastní oči. Podle mě jsou však aplikace v běžném životě ještě mnohem významnější a užitečnější.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: THBU (0.1) Oslava narozenin kimla 16. 03. 2013 - 12:23
RE: THBU (0.1) Oslava narozenin václav pohoriljak 16. 03. 2013 - 20:00
RE: THBU (0.1) Oslava narozenin karel hušner 16. 03. 2013 - 23:40
RE: THBU (0.1) Oslava narozenin strigi 18. 03. 2013 - 00:14
RE: THBU (0.1) Oslava narozenin kamil 11. 07. 2013 - 17:34