Jaké reformy a proč (118) Kontextuální hry

3. červen 2014 | 08.00 |

Včera ve 117. pokračování jsem v návaznosti na posun v pohledu L. Zaorálka na dění na Ukrajině nastolil otázku: "kdo si jen "neuvědomil velikost problému" začlenění Ukrajiny do eurounijního prostoru a kdo záměrně spustil proces, který nyní vede ke stupňování konfrontace, proč tento proces spustil, jaké sleduje cíle"?

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/1354-jake-reformy-a-proc-117-aktualni-kontext-reforem.html

Každá hra (ve smyslu teorie her) se hraje v kontextu jiných her. Hry spolu mohou souviset různým způsobem:

- Může se jednat o paralelní hry, kdy se jejich výplaty sčítají.

- Může se jednat o navazující hry, kdy jedna hra navazuje na druhou.

- Může se jednat o vyvolané hry, kdy rozehrání jedné hry spouští hru jinou.

- Apod.

Jednou z možností, jak popsat OMYL, je tak, že buď nevidíme některé z her, které se hrají, nebo naopak do toho, co se děje, vkládáme představu o hrách, které se nehrají. K tomu např.:

http://radimvalencik.pise.cz/20-kdy-a-jakym-zpusobem-se-mylime.html

Za velmi důležitý úkol považuji sledování a vyhodnocení dění na Ukrajině tak, aby z něho (z toho sledování a vyhodnocení) vyplynulo, proč vůbec k něčemu takového mohlo dojít a jak tomu zabránit do budoucna. Odsud pak podle mě vyplyne nutnost provést komplex reforem umožňujících přechod k ekonomice založené na produktivních službách. K tomu bude nutné využít i teorii her., resp. teorii kontextuálního charakteru her.

V případě dění na Ukrajině je poučné dvojí:

1. Jednak to, jak spolu hry souvisejí, a to zejména:

- Tím, jak jedny hry spouštějí (indukují) hry druhé.

- Tím, jak si skryté hry podřizují hry viditelné, jak se hráči vtaženi do her viditelných dopouštějí omylů a stávají se figurkami ovládanými těmi, kdo hraje hry skryté.

2. Jak se rozpadá kooperativní charakter her, který se zrodil postupně nabývanou důvěrou hráčů v opakovaných hrách, jaké devastující účinky to má na efektivnost; návazně pak -  kterým směrem se otevírá cesta k obnově orientace na efektivnost a k obnově kooperativních her, tentokrát již na novém ekonomickém základě ekonomiky produktivní spotřeby.

Mimo jiné, z tohoto hlediska jsou zajímavé otázky:

- Které hry nevidí a nechce vidět L. Zaorálek a další hráči?

- Proč tyto hry nechtějí vidět? (I na tuto otázku lze v rámci teorie kontextuálních her odpovědět.)

- Podle jakých kritérií se budou vzájemně poznávat ti, co budou nositelé nové orientace na posilování kooperativního charakteru her?

Doufám, že se na konferenci v říjnu tohoto roku, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1306-jake-reformy-a-proc-98-konference-lk.html

http://radimvalencik.pise.cz/1321-jake-reformy-a-proc-107-vystupy-z-konference.html

objeví příspěvky, které s využitím teorie her a teorie kontextuálního charakteru her přinesou nové poznatky k tomu, co jsem stručně naznačil.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře