Jaké reformy a proč (103): Sport a trh II

19. květen 2014 | 07.42 |

Včera jsem napsal příspěvek, ve kterém jsem uvedl námitky vůči možnosti využít HCC (smlouvy o lidském kapitálu), které by měly formu přenesené ceny, při odměňování trenérů v některých sportovních disciplínách.

Dnes uvedu, jak se s jednotlivými námitkami proti navrhovanému způsobu financování lze vyrovnat:

Ad. 1: Jedná se o typický případ, kdy HCC nelze ze zásadních důvodů uzavřít, protože svěřenci trenéra, kteří teprve začínají (a o ně se jedná), jsou ve věku, kdy z důvodu neplnoletosti nejsou způsobilí k právním úkonům a tudíž nejsou schopni příslušné smlouvy uzavírat.

Řešení:

Smlouvu lze bez problémů uzavřít s rodiči. Rodiče by odváděly dejme tomu 5 % toho, co by jejich potomek vydělal. Proti předčasnému úmrtí rodičů se lze pojistit.

Pokud by fungoval motivační systém k výchově dětí (rodiče by dostávaly přibližně 10 % z částky, kterou jejich potomci přispívají do penzijního systému), bylo by možné "přesměrovat" tento tok peněz.

Metodologické poučení - systém financování využívající HCC na bázi přenesené ceny může být velmi komplexní a velmi kompaktní. A není to náhodou. Bezprostředně souvisí s vývojem společnosti, s vyzráváním ekonomických vztahů.

Ad. 2: Práce trenéra při přípravě mladých lidí se v podobě příjmu těchto lidí ve velké většině sportů projeví až s odstupem mnoha let (5-10 i více), nevržený mechanismus není proto dostatečně motivující; mohlo by se dokonce stát, že nejvíce peněz by přicházelo trenérovi až po jeho smrti.

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-bidi-font-style:italic">Řešení:

Pokud bude trenér zapojen do systému kombinovaného pojištění, ve ktrém ten, kdo ho pojišťuje, bude mít zájem na tom, aby co nejvíce prodloužil dobu produktivního uplatnění svých klientů, nejedná se o námitku, ale o ilustraci výhod systému. Motivace pojišťovatele k tomu, aby jeho klient (trenér) byl co nejdéle fit po tělesné i dušení stránce (a aby mu k tomu poskytl preventivní, lékařskou, lázeňskou apod.) péči bude velmi silná. A co jiného si klient (trenér) může přát?

I to ukazuje, že systém financování využívající HCC na bázi přenesené ceny může být velmi komplexní a velmi kompaktní.

Ad. 3: Nelze odlišit význam práce trenéra od podmínek, které pro mladé lidi vytvořil příslušný sportovní klub (což také není zadarmo), jakou roli sehráli rodiče, škola, pracoviště apod.

Řešení:

To není vůbec podstatné. Smlouva je uzavírána svobodně a každá ze stran v ní zohlední svůj odhad přínosu té druhé strany, příp. více stran. Může se jednat i o smlouvu mezi více subjekty (rodinou, trenérem, klubem apod.). Buď ji uzavřou nebo ne. Rodina uzavře smlouvu buď s daným trenérem, nebo jiným, trenér buď s danou rodinou, nebo jinou. Trh vygeneruje dostatek informací, aby smlouvy byly motivující.

Ad. 4: Znamenalo by to další zvýšení role trhu ve sportu a další morální devastaci tohoto odvětví, které je beztak poznamenáno velkou komercionalizací a přestává sloužit původnímu účelu.

Řešení:

K morální devastaci vede zpravidla upřednostňování krátkodobých efektů, v daném případě se naopak nabízí mechanismus, který je založen na dlouhodobých očekáváních, dlouhodobém ověřování efektů apod.

Ad. 5: Navržený model pracuje s představou, že lidí jsou schopni uvažovat v dlouhém časovém období a že mohou být motivováni dlouhodobými očekáváními. Tak tomu v realitě není. Každý chce úspěch, peníze, slávu apod. co nejdříve.

Řešení:

To není nedostatek, ale přednost navrhovaného systému. Ve společnosti nazrála potřeba k uvažování a hodnocení v dlouhodobém časovém horizontu. Navrhovaný systém takové uvažování a hodnocení nejen předpokládá, ale také napomáhá tomu, aby se faktor dlouhodobosti při našem rozhodování posílil. Tato otázka je natolik významná, že jí věnuji samostatné pokračování.

Poznámka na závěr:

Rád se k danému tématu vrátím, pokud se objeví:

- Buď další námitky k možnosti využít v dané oblasti HCC na bázi přenesené ceny.

- Nebo námitky k navrhovanému řešení problémů.

Případně pokud se někomu zdají některé formulace či pasáže nedostatečně srozumitelně vyložené či zdůvodněné.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (103): Sport a trh II ondrey 19. 05. 2014 - 19:35