Jaké reformy a proč (79) - Proč tolik studentů?

25. duben 2014 | 08.00 |

Začínám připravovat 17. ročník konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, které se zúčastní i studenti naší univerzity, případně i dalších. Součástí konference bude výměna názorů na otázky související s problémy zrodu ekonomiky založené na produktivních službách, tj. službách spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu. Uveřejňuji jeden z prvních podkladových materiálů. Dostal jsem jej do studentky magisterského studia. Líbí se mi - pracuje pečlivě se zdroji, je stručný a obsahuje provokativní myšlenky. Zde je (v mírně pozměněné úpravě):

Iva Šlemendová:

Terciální vzdělávání - základní teze

1. Terciální vzdělávání - převažuje kvantita nad kvalitou?

2. Devalvuje se terciální vzdělávání zvyšováním počtu studentů?

I.                        1953: 33.622 studentů                      159.124 dětí v MŠ

II.                        1982: 94.669 studentů                      471.989 dětí v MŠ

III.

                        1992: 100.513 studentů1                  325.735 dětí v MŠ

IV.                        2001: 203.452 studentů                    276.438 dětí v MŠ

V.                        2013: 368.304 studentů2                  385.000 dětí v MŠ

Pro srovnání uvádím i počty dětí v mateřských školách v témže roce.

Zdroj:

1/ Historické ročenky školství v České republice, Ústav pro informace ve vzdělání

2/ Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol [online] © 2014 MŠMT [2014-04-18] Dostupný z WWW: http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html

3. Reagují lidé na celosvětovou krizi investováním do vzdělání a do pozice?

V posledních letech jsme svědky jevu, kdy počet nově přijatých studentů na VŠ je vyšší než počet čerstvých absolventů SŠ, kteří získali maturitní zkoušku. Situace je způsobena především neustále se rozšiřující nabídkou vysokoškolského studia (od roku 2003 zaznamenáváme nárůst počtu studentů o více než 50 % - všechny formy studia), dále pak neustále se zvyšujícím průměrným věkem přihlášených do vysokoškolského studia. (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011; Příloha II)

Dobrá zpráva pro obchod je, že výdaje domácností od poloviny roku 2012 postupně zpomalují svůj pád a zdá se, že se zvolna obracejí k růstu. Rostoucí výdaje domácností nemusí znamenat růst maloobchodních tržeb – spotřebitelé se mohou obrátit k výdajům do vzdělání, cestování, služeb, zdraví, pojištění a tak dále. Tedy do všech oborů, které dlouhodobě získávají silnější podíl. (Incoma GfK TOP 10, 2014)

4. Je školné v terciálním vzdělávání spásou?

K tomuto tématu jsem četla zajímavý článek v Lidových novinách: Každý pátý český student je v pasti dluhů. Má jít o elitu společnosti. Pětina vysokoškoláků má přitom dluhy. Až dvě třetiny z 82 tisíců zadlužených studentů své závazky nedokážou splácet.

Zdroj: Lidové noviny 2014 Každý pátý český student je v pasti dluhů. [online] © 2014 tn.cz [2014-04-20] Dostupný z WWW:

http://tn.nova.cz/zpravy/prehled-tisku/lidove-noviny-kazdy-paty-cesky-student-je-v-pasti-dluhu-varuje-studie.html

Provázanost školního vzdělávání s praxí

Z výše zmíněného vychází další myšlenka

5. Je třeba začít reformovat terciální vzdělávání, když nemáme dostatek absolventů učebních oborů?

6. Jsou i zaměstnavatelé, kteří by byli schopni investovat do státního vzdělávacího systému?

Zdroj: Na zaměstnance jsem vyloženě tlačil, aby šli učit, říká majitel Linetu Zbyněk Frolík, [online] © 2014 http://byznys.ihned.cz [2014-04-20] Dostupný z WWW: http://byznys.ihned.cz/c1-61972770-na-zamestnance-jsem-vylozene-tlacil-aby-sli-ucit-rika-majitel-linetu-zbynek-frolik

Šéf firmy Linet Zbyněk Frolík zjistil, že pokud chce v budoucnu třeba dobré nástrojáře, musí si je vychovat. Zřídil proto tréninkové centrum pro žáky základních škol a ve firemní školce si děti hrají s technickými stavebnicemi.

Seznam literatury a zdrojů

Historické ročenky školství v České republice, Ústav pro informace ve vzdělání

Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol [online] © 2014 MŠMT [2014-04-18] Dostupný z WWW: http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011; Příloha II

Incoma GfK TOP 10, 2014

Lidové noviny 2014 Každý pátý český student je v pasti dluhů. [online] © 2014 tn.cz [2014-04-20] Dostupný z WWW: http://tn.nova.cz/zpravy/prehled-tisku/lidove-noviny-kazdy-paty-cesky-student-je-v-pasti-dluhu-varuje-studie.html

Na zaměstnance jsem vyloženě tlačil, aby šli učit, říká majitel Linetu Zbyněk Frolík, [online] © 2014 http://byznys.ihned.cz [2014-04-20] Dostupný z WWW: http://byznys.ihned.cz/c1-61972770-na-zamestnance-jsem-vylozene-tlacil-aby-sli-ucit-rika-majitel-linetu-zbynek-frolik

(Pokračování)

Poznámka: Zpracováno v rámci projektu Specifického výzkumu Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění, problematika jejich přípravy a realizace řešeného na VŠFS

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší