Jaké reformy a proč (62) Sborník z konference LK

7. duben 2014 | 06.14 |

S určitým odstupem od konání konference "Lidský kapitál a investice do vzdělání (16. ročník)" a po vydání sborníku na CD se podařilo zpracovat a uveřejnit jeho verzi on-line přístupnou na stánkách:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/sbornik.pdf

Lze najít též postupným rozkliknutí stránek:

http://www.vsfs.cz/

(Výzkum - Konference a semináře - Lidský kapitál a investice do vzdělání - Sborník Lidský kapitál 2013

Bibliografický odkaz:

Lidský kapitál a investice do vzdělání / Human Capital and Investment in Education. Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10th 2013. Sborník z 16. mezinárodní vědecké konference /  Proceedings of The 16th International Scientific Conference. Ed. VALENČÍK, Radim. Druhé vydání. [online]. Praha: VŠFS, 2013. ISBN 978-80-7408-085-2.

V úvodu sborníku najdete též koncepci příští konference (na podzim 2014) a celého seriálu čtyř navazujících konferencí v létech 2014-2017, které se bude podrobněji věnovat zítra.

Obsah

ÚVOD KE SBORNÍKU ZE 16. ROČNÍKU KONFERENCE LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ .................................................................................................................................. 4

English Section ................................................................................................................................ 11

1 SOCIAL RESPONSIBILITIES OF THE BUSINESSMAN: 60 YEARS AFTER (R) Jindřichovská, Šárka Kocmanová, Dana Kubičková ......................................................................... 11

2 GENERATION Y: MAIN MANAGERIAL AND EDUCATIONAL CHALLENGES (R) Soňa Ferenčíková ............................................................................................................................... 19

3 DIVERSIFICATION OF UNIVERSITY EDUCATION (INSTITUTIONS, PROGRAMMES) SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF THE INTENDED AMENDMENT OF THE UNIVERSITY LAW (R) Vladimír Čechák ............................................................................................................................... 30

4 THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION AS A PREREQUISITE FOR A SUCCESSFUL CAREER START (R) Miloš Krejčí, Naděžda Petrů .............................................................................................................. 43

5 RECRUITMENT PROCESS WITH THE HELP OF TALENT MANAGEMENT - UNIVERSITY AND PRIVATE COMPANY COOPERATION (R) Michal Hlavnička, Miloš Krejčí......................................................................................................... 57

6 THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION RATE: THE CASE STUDY OF IRAN (R) Zahra (Mila) Elmi, Kheizaran Roostaei ............................................................................................. 72

7 FEATURES OF HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN AND THE PROBLEM OF A COMPLEX ASSESSMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC BENEFITS OF PUBLIC HEALTH POLICY (R) Zhibek H. Khusainova, Yerlan S. Ibadildinov ................................................................................... 79

8 FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECONOMY OF KNOWLEDGE AND KAZAKHSTAN'S FEATURE (R) Zhibek S. Khussainova, Zhartay M. Zhartay. .................................................................................... 88

9 INDUSTRY IMPROVEMENT AND INNOVATIONS IN KAZAKHSTAN (R) Gulnur A. Raikhanova ....................................................................................................................... 92

10 SOCIAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF A LABOR MARKET (R)

Nesip. N. Eskendir, Batzhan N. Akmoldina ...................................................................................... 96

Česká sekce .................................................................................................................................... 101

11 NEJLEPŠÍHO UČITELE DO NAŠÍ ŠKOLY

Jaroslav A. Jirásek........................................................................................................................... 101

12 JE NEJVÍCE INOVATIVNÍ FIRMA USA VSKUTKU PROCESNĚ INOVATIVNÍ? (R)

Petr Wawrosz, Ondřej Procházka, Veronika Cahová ...................................................................... 103

13 KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA V EVROPSKÉM A CELOSVĚTOVÉM

KONTEXTU (R)

Hana Beranová, Otakar Němec ........................................................................................................ 111

14 PROBLEMATIKA VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

Michal Blahout, Petr Wawrosz ........................................................................................................ 122

15 KE KVALITĚ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (R)

Vladislav Pavlát ............................................................................................................................... 132

16 VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL (R)

Jaroslav Blaha ................................................................................................................................. 141

17 KONCEPTY STEWARDSHIP A GOVERNANCE VE ZDRAVOTNICTVÍ (R)

Jan Mertl ......................................................................................................................................... 148

18 INTENZITA A EXTENZITA VÝVOJE VYBRANÝCH ZEMÍ EU (R)

Mihola, Ivana Turková, Tomáš Listopad ......................................................................................... 160

19 KDE VZÍT A NEKRÁST

Ladislav Žák .................................................................................................................................... 168

20 DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ: FISKÁLNÍ & INVESTIČNÍ ILUZE & LŽI (R)

Jaroslav Vostatek ............................................................................................................................. 172

21 K PROBLÉMU PODPORY ZDRAVÍ JAKO FAKTORU VYUŽITÍ LIDSKÉHO

KAPITÁLU (R)

Arnošt Klesla................................................................................................................................... 179

Studentská sekce ............................................................................................................................ 187

22 PROBLÉM JMÉNEM MATEMATIKA

Tomáš Kosička ................................................................................................................................ 187

23 PROBLEMATIKA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (R)

Michal Blahout ................................................................................................................................ 194

24 FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Lukáš Novotný ................................................................................................................................ 204

25 OLIGOPOLNÍ HRÁČI V SEKTORU VÝROBY A PRODEJE LETADEL

Václav Leinweber ............................................................................................................................ 206

26 POTŘEBUJEME VEŘEJNÉ ŠKOLSTVÍ?

Vítek Zažímal .................................................................................................................................. 215

27 TRAJEKTORIE VÝVOJE T-MOBILE CZECH REPUBLIC .

Tomáš Listopad ............................................................................................................................... 216

28 VÝZNAM VZDĚLÁNÍ – VLASTNÍ ZKUŠENOST

Sergej Krasnov ................................................................................................................................ 222

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře