Jaké reformy a proč (61) Schéma růstu II

6. duben 2014 | 08.00 |

Před třemi dny jsem uveřejnil schéma růstu, které umožňuje přispět k vytvoření názorné představy o tom, že růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný. Dnes ke stejným obrázkům přidám ještě několik konkrétních interpretací.

Obrázek 1: Alternativy budoucího vývoje

(Uveřejňuji jen pro připomenutí.)

Obrázek 2: Setrvačný růst

K tomu:

V článku, na který odkazuji, jsem jako příklad uvedl setrvačný vývoj ekonomiky založené na zemědělské produkci, jejímž doplňujícím (servisním) sektorem jsou řemesla. Uvedené schéma ovšem lze využít i k popisu menších změn v ekonomice souvisejících s šířením běžných inovačních vln. Vezměme třeba ekonomiku, která je založena na průmyslové produkci, ale nevstoupila do ní ještě elektronika:

- Staré odvětví = skoro celá průmyslová ekonomika.

- Nové odvětví = zárodky logistických prvků mechanického typu (od Pražského orloje, přes Wattův regulátor až po analogické počítače řídící palbu lodních děl).

K tomu:

Technologický pokrok (od vynálezu relé, přes elektronku, tranzistor, integrovaný obvod k mikročipu) umožňuje masivní (do té míry opravdu netušenou) expanzi logistických prvků v ekonomice, vznik mikroelektronické logistiky otevírající nový prostor pro ekonomický růst:

- Úsporou vstupů (prostoru, času, energií).

- Dosahováním technologických parametrů, které před tím nebyly možné (přesnost, fungování technologie bez přímé účasti člověka, a to nejen při výzkumu Vesmíru).

- Generováním nových potřeb lidí, jejichž uspokojování předpokládá existenci logistiky založené na mikroelektronice.

Podobně bychom mohli charakterizovat inovační vlny spojené s biotechnologiemi, laserovou technologií apod.

Za zvlášť významné však považuji využít výše uvedené schéma při znázornění změny naprosto zásadní pro současnou dobu: Přechod k ekonomice založené na produktivních službách, tj. službách spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu. Zde základní předpoklady nejsou ani tak technologické, jako systémové:

- Vývoj příslušných produktů finančních trhů, které by umožnily vytvořit zpětnou vazbu mezi ekonomickými efekty produktivních služeb a financování těchto služeb.

- Prolomení bariér působících proti přirozenému směřování společnosti k vyšší míře rovností příležitostí.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4.64 (11x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (61) Schéma růstu II ondrey 06. 04. 2014 - 10:49
RE: Jaké reformy a proč (61) Schéma růstu II zenobius duřpek 06. 04. 2014 - 20:31
RE: Jaké reformy a proč (61) Schéma růstu II prof. julius kestner 07. 04. 2014 - 07:39
RE: Jaké reformy a proč (61) Schéma růstu II prof. dr. martin strnad 07. 04. 2014 - 08:32
RE: Jaké reformy a proč (61) Schéma růstu II lars moebius 10. 04. 2014 - 08:12