Jaké reformy a proč (20) Helvétius

22. únor 2014 | 09.18 |

Helvétius, encyklopedista, jeden z největších osvíceneckých francouzských filozofů 18. století si položil otázku, kdy bude lépe. A odpověděl na ni "až národ zakusí velká hoře a šťastná shoda okolností dá panovníkovi pocítit nutnost reforem".

Dost mě překvapilo, že v české verzi Wikipedie je jeho jméno zpracováno nedostatečně a nedůstojně vzhledem k jeho významu, viz:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Claude-Adrien_Helv%C3%A9tius

V tom, kdy je změna k lepšímu možná, se ovšem trochu mýlil. Historie ukázala, že když je zle, může být ještě hůř. A nezávisí ani tak na panovníkovi, ale na poměrech a jejich reflexi ve hlavách lidí. Změna k lepšímu je možná jen tehdy, když si lidé dostatečně uvědomují, o co jde. A to, nakolik si lidé uvědomují, o co jde, není záležitostí "šťastné shody okolností", ale velké dřiny ne malého množství lidí, kteří se snaží poctivě pochopit dobu, jsou schopni si poznatky sdělovat, obohacovat se jimi a tím je učinit přístupnými všem. V té době ve Francii se o něco takového snažil i Helvétius, jeden z nejaktivnějších a nejvěrnějších spolupracovníků Diderota, a podstatným způsobem k široce rozšířenému pochopení doby přispěl.

Proč jsem si vzpomněl na Helvétia? Protože i dnes jde především o co nejpřesnější pochopení toho, o co jde, čím se vyznačuje současná doba, k jakému zlomu dochází a co dělat.

Každá doba je specifická. V Helvétiově době šlo například o sumarizaci základů evropské racionality v podobě prakticky zaměřené Encyklopedie, viz:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklopedie_aneb_Racion%C3%A1ln%C3%AD_slovn%C3%ADk_v%C4%9Bd,_um%C4%9Bn%C3%AD_a_%C5%99emesel

(I zde by bylo na místě lepší zpracování příslušného hesla ve Wikipedii.)

Jakou formou přispět k reflexi doby v širším občanském povědomí dnes? Na to mohou být různé názory. A cest k tomu je patrně více. Nelze například nevidět záludnou manipulativní roli řady médií, včetně těch nejsledovanějších, která k adekvátní reflexi společenské reality zpravidla nepřispívají, spíše naopak. Ale to je prostě jeden z atributů doby.

Podle mého názoru velmi významnou roli může sehrát kvalifikovaná (o špičkovou teorii se opírající) příprava reforem v oblastech, které mohou podstatným způsobem zvýšit efektivnost produktivních služeb, tj. v oblastech, kde prostřednictvím produktivních služeb dochází k nabývání, uchování a lepšímu uplatnění lidského kapitálu.

V této souvislosti se má většinou na mysli řešení problémů v oblasti vzdělání a péče o zdraví. Před několika málo dny, konkrétně 18.2.2014, abych ilustroval, že spektrum produktivních služeb je poměrně pestré, jsem ukázal, že dobrá teorie (konkrétně teorie HCC a od ní odvozená teorie přenesené ceny, návazně v daném případě i zprostředkovaně využité přenesené ceny) může podstatným způsobem přispět k řešení problémů i v tak zdánlivě teorii vzdálené oblasti, jakou je problematika financování lázeňské péče, viz článek na mém blogu:

http://radimvalencik.pise.cz/1078-jake-reformy-a-proc-17-lazenska-pece.html

Mj. při zpracování příslušného článku (do kterého jsem se pustil v rámci příprav na jednu z odborných konferencí), se mi právě v přímé návaznosti na konkrétní a specifické problémy lázeňství podařilo posunout teoretické řešení některých obecných problémů.

Tři dny po publikování článku (aniž bych o tom měl tušení, že se něco takového připravuje) proběhla právě v oblasti lázeňství významná akce, které se zúčastnil i B. Sobotka. Zde je celá zpráva dle Novinky.cz:

Premiér Bohuslav Sobotka v pátek zavítal do Poděbrad, kde jednal s představiteli lázní o záchraně české lázeňské péče. Pomoc tomuto odvětví je totiž jedním z hlavních závazků nového kabinetu pro oblast zdravotnictví. Léčba v lázních by se měla od dubna prodloužit na 28 dní. Cílem vládní snahy je zachovat občanům dostupnou léčebně-rehabilitační péči a stabilizovat oblast lázeňství," řekl Právu ještě před jednáním Sobotka. Klíčové změny by měla přinést úprava indikačního seznamu, což je soupis diagnóz,  s nimiž se jezdí do lázní. Nová úprava předpokládá prodloužení léčebných pobytů pacientů s některými nemocemi z 21 na 28 dní. Týká se to především nemocí oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí, duševních poruch, kožních a gynekologických chorob. Lidé se závažným onemocněním budou moci absolvovat lázeňský pobyt častěji a opakovaně. Dětem bude možné prodloužit 28denní pobyt na neomezenou dobu i při opakovaných návštěvách lázní. Lázně se v uplynulých třech letech dostaly do vážných ekonomických problémů, které způsobila vyhláška, již vydal tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Ta pobyt rázně snížila, což vedlo k ekonomickým potížím lázní. Nová vláda to chce napravit. "Jestliže v roce 2010 šly do lázeňství ze zdravotního pojištění tři miliardy korun, tak loni už to bylo jen 1,6 miliardy korun. To je výrazný propad," řekl Právu Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR. Podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka  (ČSSD) je lázeňská léčebně-rehabilitační péče důležitou součástí komplexní léčby pacientů a je třeba ji podpořit. "Odhadovaný náklad na stabilitu lázeňství by neměl překročit 500 miliónů korun a zdravotní pojišťovny s úhradou počítají ve zdravotně-pojistných plánech," uvedl Němeček. Znamená to, že už letos by na lázeňství mělo jít 2,1 miliardy korun. Němeček zároveň oznámil, že by byl rád, aby úprava indikačního seznamu vyšla ve sbírce zákonů v průběhu března letošního roku a platila by od 1. dubna. Podle Bláhy by se změny v lázeňství měly naplno projevit až od roku 2015. Novela indikačního seznamu zároveň počítá s navýšením úhrad o 100 korun za pobyt dospělého pacienta za den a o 200 korun za pobyt dítěte. Podle odborářů změna, kterou přinese indikační seznam, pomůže i v zaměstnanosti v lázeňských místech. Řada odborníků totiž kvůli Hegerově vyhlášce musela být propuštěna. To by se nyní mohlo změnit.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/1078-jake-reformy-a-proc-17-lazenska-pece.html

Proč to vše píšu? Z několika důvodů:

1. To, že hned na začátku svého vládnutí se Sobotkova vláda pokouší napravit jeden z přehmatů vlády předešlé, je její plus. Lázeňství jako takové je velmi významné a zejména perspektivní odvětví. Nejde jen o "dostatek prostředků", ale i o to, že bude stále více vystaveno globální konkurenci a že musí sledovat trendy, musí inovovat.

2. Spolu s kolegou v rámci přípravy příspěvku na konferenci se pokusíme doložit, že ekonomické efekty lázeňství již nyní (a to neuvažujeme perspektivu technického pokroku v oblasti lázeňství) jsou natolik velké, že pokud by existovaly mechanismy, které by příslušnou část těchto efektů vracely do oblasti lázeňské péče jako její zdroje, stalo by se lázeňství jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů. (V mém příspěvku z 18.2.2014 je v obecné rovině navrženo, o jaké mechanismy jde; dále půjde o to návrh příslušných mechanismů operacionalizovat.)

3. Především však na tomto konkrétním tématu chci ukázat a doložit, jakou perspektivu řešení zcela konkrétních problémů má oproti dobře míněnému, ale jen dílčímu a teorií nepodloženému přístupu, má přístup komplexní vycházející ze silné teorie, která v sobě spojuje pochopení toho, o co jde, s přesným řešením v podobě návrhu závazných pravidel.

Důraz na silnou teorii je důležitý z několika důvodů. Jinak proto, aby ten, kdo bude využívat řešení, která z ní vycházejí, měl to, co nazývám "jistotou konání" - věděl, o co jde, a měl záruku, že je to cesta řešení problému. A jednak proto, že pochopení silné teorie je motivující, má v sobě étos, který zavazuje i morálně. V několika dalších pokračováních (pokud nebudu mít příležitost reagovat na něco konkrétního, čemuž dám vždy pochopitelně přednost) se budu obecné teorii s důrazem na její krásu, tj. na eleganci řešení, které tato teorie navrhuje, věnovat v obecné rovině.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (20) Helvétius ondrey 23. 02. 2014 - 08:49