Zpráva na Novinky.cz a co se skutečně děje v Bosně

13. únor 2014 | 09.21 |


Šokující a současně nejvíce vypovídající o tom, jakým způsobem média manipulují s občany, je zpráva uveřejněnávčera na Novinky.cz pod názvem "V největším hromadném hrobě v Bosně bylo 400 obětí". Je to zpráva několik měsíců stará. Je však zprávou o aktuální současnosti v kontextu toho, co se zde odehrává. Podává svědectví o tom, kdo a kam až je ochoten zajít v dnešním světě.

Nejdříve stručně o tom, co se v Bosně odehrává. Využívám k tomu materiál, který zpracoval F. Postupa:

Nezávislé povídání nad situací v Bosně a Hercegovině

Původně jsem chtěl chronologicky zpracovat události od středy 5.února do soboty 8.února 2014 o událostech v Bosně a Hercegovině , ale jakmile jsem zjistil, že 11. února bude o situaci jednat NATO tak jsem si dovolil napsat toto zamyšlení.

Malý výlet do minulosti

Bosna a Hercegovina (BiH) byla do roku 1878 součástí Osmanské říše od 15. století , na tomto území žili a žijí Slované. Nynější hranice byly stanovena na Berlínském kongresu 1878 a území dnešní BiH bylo okupováno Rakousko-Uherskem , kterým bylo anektováno v roce 1908. Po I. svět. válce se BiH stala součástí Království Srbů +Chorvatů+Slovinců od 1929 Království Jugoslávie při územní reorganizací před II. svět. válkou se BiH stala z převážné části součástí Chorvatska . Po pádu Jugoslávie 1941 byla spolu se Sremem a částí Bačky dnes Vojvodina v Srbsku součástí ustašovského tzv. Nezávislého státu Chorvatsko, kde pes měl více práv než Srb či Žid o tom svědčí více než 1 milion obětí těchto a jiných etnik na území tohoto státu. Oficiální politikou ustašovského režimu bylo to že muslimové jsou Chorvaté islámského náboženství i s těchto důvodů a ve spolupráci z H. Himmlerem byla utvořena s těchto občanů SS divize -Handžar do které prováděl nábor budoucí prezident A. Izetbegović . Po skončení války byla republika BiH součástí SFRJ. Ústava z roku 1974 definovala Bosňaky tj. slovanské obyvatele islámského vyznání jako samostatný národ. Při rozpadu Jugoslávie začátkem 90. let minulého století bylo vypsáno referendum o vyhlášení samostatnosti , pro bylo nutných více než 66% odevzdaných hlasů . Skutečnost pro cca 59%, Srbové toto referendum bojkotovali reminiscence na II.svět. válku v tom hrály určitě velkou váhu. Následující občanská válka trvající skoro tři roku byla ukončena v roce 1995 po chorvatské operaci "Bouře" při které bylo vyhnáno z území dnešního Chorvatska cca 270 tisíc Srbů a po bombardování NATO tzv. operace Deliberate Force vojsk Republiky Srbsko podpisem Daytonské smlouvy 14.12.1995 v Paříži. Po mírové konferenci která probíhala od 1.11 do 21-11.1995 v americkém Daytonu toto jednání vedl americký minére zahraničí Warren Christopher a vyjednávač Richard Holbrooke se dvěma spolu předsedajícími zvláštního vyjednavače EU Carla Bildta a ruského ministra zahraničí Igora Ivanova ale klíčovým účastníkem v americké delegaci byl generál Wesley Clark pozdější velitel vojsk NATO v Evropě, dále za jednotlivé strany konfliktu z bývalé Jugoslávie srbský prezident Slobodan Milošević (zastupoval představitele bosenský Srbů Karadžiće, chorvatský prezident Franjo Tuđman a bosenský prezident A. Izetbegović spolu se svým ministrem zahraničí Muhamedem Sacirbejem. Podpisu a garancí této mírové smlouvy se v Paříži zavázali za USA B. Clinton, francouzský prezident J. Chirac, britský premiér J. Major, ruský premiér V. Černomyrdin a německý kancléř H. Kohl. Současné rozdělení BiH vzniklo následně jako součást doložky č. 4 k této smlouvě. Klíčovým bylo vyznačení hranic vnitřního rozdělení státu tj současný stav Republika Srbsko a zbytek BiH jako jeden celek Federativní republika Bosna a Hercegovina. 13. října 1997 toto rozdělení a doložku č. 4 Mírové smlouvy napadli zástupci některých chorvatských a bosenských politických stran u Ústavního soudu BiH a požadovali jeho anulování. Ústavní soud tuto žádost zamítl s odůvodněním, že není kompetentní k tomu, aby rozhodoval spory týkajících se zmíněných rozhodnutí, protože žadatelé nebyli subjekty popsané v ústavě (čl.Vi.3). Tím vlastně potvrdil platnost doložky č. 4 mírové smlouvy o rozdělení federace. Dnes se fakticky jedná o konfederaci Republiky Srbsko a část Chorvatsko- Bosňáckou (muslimskou ) Republika Srbsko 25 208km2 49% BiH , 1 350 tis. obyvatel z toho 88% Srbů ,7% Bosňáků , 3% Chorvatů a 2% ostatní , 7 krajů řízených ze správního centra Banja Luky kde je i sídlo vlády a prezidenta. Vlastní police mimo hraniční které je společná v rámci BiH, armáda je vlastní v rámci armády BiH. soudy a prokuratura vlastní , rozpočet vlastní s určitým podílem federace, měna společná konvertibilní marka cca 0,5 eura. Diskrit Brčko – 493 km2 cca 80 tis. obyvatel 45% Bosňáci, 25% Chorvaté, 21 Srbové 9% ostatní – samostatná neutrální část která rozděluje Republiku Srbsko na dvě části a je pod společnou správou Republiky Srbsko a Federací BiH od roku 2000. Na severu hraničí s Chorvatskem. Bosna a Hercegovina - část chorvatsko – bosńácká (muslimská ) 25 989 km2 2 410 tis. obyvatel z toho 65% Bosňáci 16% Chorvaté, 15% Srbové 2% ostatní. (všechny údaje jsou odhad z roku 2009 CIA World Factbook). 10 samostatných kantonů s vlastní vládou , Sarajevo je hlavním městem federace (konfederace) a samostatný kanton.

Tuzla 5. února 2014

Odpoledne čelo demonstrace, kterou organizovali odbory z několika místních podniků nespokojení zaměstnanci z místních nedávno zprivatizovaných podniků se rozhodli své požadavky předložit vedení kantonu tj. místní vládě a společně hledat řešení. Jejich požadavky ve stručnosti - provést vyšetření privatizace a v případě podvodu a korupce zrušit privatizaci podniků Dita, Polhem, Polihem, Gumara Konjuh, vyplatit dlužné mzdy a zajistit sociální pojištění:

- zajištění veřejného pořádku, boj proti kriminalitě a korupci prošetření majetků politiků a vládních úředníků,

- do doby kantonálních voleb v roce 2014 nevyplácet mzdy politikům a vládním úředníků a tyto ušetřené prostředky přerozdělit potřebným a chudým,

- odstoupení zkorumpovaných politiků a úředníků,

- provést změnu systému výplat platů a zajištění vyplácení důchodů.

Kantonální vláda se zástupci protestujících odmítla jednat, došlo následně k potyčkám v té době zde bylo cca 600 protestujích . Po zásahu policie došlo ke zranění na obou stranách a k rozbití několika oken. V té době se začal dav zvětšovat a došlo k dalším střetům s policí k napadení objektu soudu a k požáru u vchodu. Situace se k večeru uklidnila, ale napětí zůstalo. Byla svolána další demonstrace na druhý den 6.února 2014. Po zprávách o demonstraci ještě 5. února se v podvečer sešlo v Sarajevu spontánně cca 30 lidí a podpořili požadavky tuzlanských protestujících a ke svolání demonstrace na 6.2.2014 do Sarajeva a ostatních měst v BiH pomocí sociálních sítí. co se týče požadavků z 5. února jsou pochopitelné a nelze s nimi než souhlasit, když si uvědomíme že v této části BiH je více než 50% nezaměstnost, vysoká míra korupce a tak přebujelá administrativa 10 místních vlád a spousta duplicitních úřadů a to nemluvím o organizovaném zločinu prorostlém státními strukturami, Bylo otázkou času kdy dojed k výbuchu. 6. února demonstrace opět pokračovaly se sešlo se v Tuzle dle policejních hlášení cca 6 000 lidí došlo k bitkám s policií obsazení budovy vlády jejímu požáru a k pouličním bitkám, rabování apod. Mezi transparenty a státními vlajkami BiH se objevují válečné vlajky a symboly z doby občanské války a požadavky s nacionálním podtextem. V té době již naplno byly svolávány demonstrace na 7. února do dalších měst BiH množství dosud protestujících demonstrace z těchto důvodů demonstrace opustilo a protesty ovládli skupiny radikálů a kriminálních živlů. přes sociální sítě.

Vstup nacionalistických sil do hry

Následovalo mimo původní požadavky protestujících z Tuzly, také jednotnou BiH to je vlastně likvidace současného stavu, prostě zrušení Republiky Srbsko a zvláštního dioritu Brčko. Vlastně obnovit stav z roku 1992 před občanskou válkou. Mezi tím odstoupili prezidenti několika kantonů a dokonce prezident Unsko-savského kantonu uprchl s chorvatským pasem do Chorvatska. Centrální vládě v Sarajevu se situace vymkla z ruku a reagovala opožděně například vyhlášením předčasných voleb. V Republice Srbsko je dosud klid mimo dvě demonstrace v Banja Luce se na podporu protestujících v Tuzle a za jednotnou BiH sešlo cca 80 lidí s toho 30 novinářů po pochodu centrem se demonstranti rozešli. Druhá vlastně proti demonstrace proběhla v Bijelinje , kde demonstranti vyjádřili svoji podporu vládě v Banja Luce a Republice Srbsko. V neděli 9.2.2014 v Banja Luce proběhla spíše manifestace než demonstrace na podporu jednoty a Republiky Srbsko. Samozřejmě, že se Republika Srbsko potýká se stejnými problémy jako zbytek BiH tj. korupcí, organizovaným zločinem, nezamotaností cca 25-30% ale přes všechny tyto problémy sociální systém vyplácení dávek v nezaměstnanosti , penzí a nemocenské tam vcelku funguje. Myslím, že to není tím, že zde není tak přebujelá a nenasytná administrativa jako ve druhé části BiH ale především větší zodpovědností jak vlády, která má sice silnou opozici tak i občanů této republiky ale také větším přísunem zahraničních investicí do této na místní poměry konsolidované části BiH na rozdíl nacionálně rozhárané ekonomicky zkorumpované muslimsko-chorvatské části federace. Vrcholem a korunou nad událostmi předchozích dni bylo prohlášení pana Bakira Izetbegoviće (syn prvního prezidenta BiH) obvinění Srbů a Republiky Srbsk za vyvolání demonstrací a nepokojů v Bosně a Hercegovině (Telegraf : www: telegraf.rs/vesti/942827- izetbegovic-optuzilo-srpsku-za nasilje-na-bosanskim-ulicama ) Mimochodem ve východní části Sarajeva kde žijí Srbové do dnešního dne nedošlo k žádné demonstraci a je zde klid pouze v místním klubu se při přenosech se Soči vzpomínalo na Sarajevskou olympiádu v roce 1984. Novým fenoménem je podpora požadavků protestujících levicovým politickým spektrem na základě třídní – dělnické solidarity ke kterému se hlásí tzv. Nová komunistická strana Jugoslávie která vyzývá k účasti na protestech na stejné termíny a místa jako již uvedené hnutí a skupiny a zároveň na 12. února 2014 samostatně pořádá demonstraci v Bělehradě před velvyslanectvím BiH na podporu požadavků z Tuzly. pokud to myslí opravdu a nejedná se o provokaci tak si sami sobě škodí a levicové hnutí diskreditují.

Na závěr

Problémy, které se nahromadili během času ve společnosti jedné z částí BiH při demonstracích vyzývacích k jejich řešení byly rozbuškou k opětnému vyvolávání etnických rozbrojů a pod pláštíkem sjednocení celé BiH především proti srbské nenávisti a likvidaci Republiky Srbsko a následným vydíráním vlastního Srbska. Je skutečností, že Daytonská smlouva a následné rozdělení BiH není ideální ale k zastavení občanské války to bylo pravděpodobně jediné řešení a návrat před rok 1992 by znamenal opět občanskou válku. O případné změně musí rozhodnout ti kdo ji podepsali a ne ulice s zfanatizovanými a zvenčí řízenými (např. Odpor-Udar) gangy. A tady vidím nebezpečí vydírání Srbska ze strany Západu, protože předpokládám tímto směrem tj.ve jménu jednotné BiH se zaručením všech lidských práv všem bude probíhat 11.2.2014 jednaní NATO k situaci v BiH o kterém informoval zastupující protektor EU rakouský politik Valentin Inzko. BiH je federace a jednotlivé části a jejich vlády ( centrální federální je slabá a neschopná konat za současné situace) nesou před svými voliči a občany zodpovědnost za stav který nastal. Republika Srpsko je hospodářsky a společensky konsolidovaná na rozdíl od druhé části vlastně druhých deseti částí, které nejsou schopny svoje věci odpovídajícím způsobem tak dle některých musí být omezena popřípadě zničena jako byl zničen v minulém týdnu archiv BiH kde byly dokumenty od panování Turků až po občanskou válku v devadesátých letech minulého století , který skrýval jistě mnoho zajímavých a nepříjemných věcí a důkazů, které neměli spatřit světlo světa. Může v této části Balkánu a Evropy opět nastat ohnisko napětí a etnický konflikt z řadou obětí obyčejných lidí bez rozdílu národnosti a náboženského vyznání. počkáme si na výsledky jednání NATO 11. února 2014 a následný postoj vlád Srbska a Republiky Srbsko. Snad si vzpomenou na slova svého krále Petra z roku 1908 když musel uznat anexí Bosny a Hercegoviny " že jeho úkolem je udělat vše aby jeho lid žil v jedné zemi".

František Postupa

K tomu:

Vracím se ke zprávě, kterou uveřejnily Novinky.cz. Je to přímá podpora a přímé vybízení sil krajního nacionalismu, které jsou v tomto regionu současně silami militantního islámu, k tomu, aby organizovaným násilím proti skupině obyvatelstva byly překryty oprávněné sociální požadavky těch, kteří na vládnutí dosazenými zkorumpovanými garniturami doplácejí. Eurounijní politická reprezentace (viz materiál P. F.) hraje v Bosně nikoli sterilní, nikoli podivnou, ale velmi zlou politiku, která se nám všem (eurounijním občanům), ale zejména těm, kterých se to týká, vymstí. A ti, co udávají směr médiím, jsou si toho dobře vědomi, a tak o současném dění v Bosně mlčí a připravují si půdu k přímé podpoře spojení krajního nacionalismu a militantního islámu - typickým příkladem je právě zpráva uveřejněná 12.2.2012 na Novinky.cz.

Nyní pro dokumentaci v úvodu zmíněna zpráva z Novinky.cz:

V hromadném hrobě objeveném vloni na severozápadě Bosny u obce Tomašica se našly ostatky téměř 400 obětí. Po ukončení exhumací o tom ve středu informovalo státní zastupitelství v Sarajevu. Úřady už dříve nález v Tomašici označily za pravděpodobně největší hromadný hrob v Bosně z období občanské války, která zemi sužovala v 90. letech. Podle státního zastupitelství se v něm nacházelo 275 kompletních těl a části koster dalších 120 lidí. Zřejmě se jedná o Bosňany a Chorvaty, které zavraždily srbské jednotky na začátku války z let 1992 až 1995. Agentura DPA uvedla, že úřady nyní chtějí oběti tomašického masového hrobu identifikovat pomocí DNA příbuzných. Hrob se nachází v lokalitě rudného dolu Tomašica nedaleko Prijedoru. Podle odborníků bylo původně v Tomašici pohřbeno i 373 lidí, jejichž ostatky se našly v roce 2001 v Jakarině kose. Zřejmě byly převezeny ve snaze zahladit stopy po zločinech. U Prijedoru stály nechvalně známé srbské zajatecké tábory Omarska, Trnopolje a Keraterm, kde byli zajatci mučeni.

Viz: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/327494-v-nejvetsim-hromadnem-hrobe-v-bosne-bylo-400-obeti.html

V souvislosti s výše řečeným je již dnes, dokud je čas, nutno klást si otázku - u nás jsme "dostatečně daleko" v prostorovém smyslu i z hlediska her, které se hrají, od toho, co vidíme na Ukrajině či v Bosně? Tj. od destrukce institucionálního systému státu, který plně ovládají struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (dorůstající až do podoby krytí přebujelé korupce a organizovaného zločinu), až k následnému "kanalizování" sociálního odporu formou povzbuzování a podpory sil vyvolaných na bázi historického atavismu?

Mj. - zrovna tak bylo možné uveřejnit zprávu o srbských hrobech obětí muslimských fanatiků u Bratunace nedaleko Srebrenice, kde je kde je pochováno více než 3000 Srbů zmasakrovaných v letech 1992 až 1995.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře