(71.257) Hra: Co přinesl 12.2.2014 – Superaf. 245

16. únor 2014 | 08.00 |


Šokující a současně nejvíce vypovídající o tom, jakým způsobem média manipulují s občany, je zpráva uveřejněná 12.2.2014 na Novinky.cz pod názvem "V největším hromadném hrobě v Bosně bylo 400 obětí". Je to zpráva několik měsíců stará. Je však zprávou o aktuální současnosti v kontextu toho, co se zde odehrává. Podává svědectví o tom, kdo a kam až je ochoten zajít v dnešním světě.

Nejdříve stručně o tom, co se v Bosně odehrává. Využívám k tomu materiál, který zpracoval F. Postupa:

Nezávislé povídání nad situací v Bosně a Hercegovině

Původně jsem chtěl chronologicky zpracovat události od středy 5.února do soboty 8.února 2014 o událostech v Bosně a Hercegovině , ale jakmile jsem zjistil, že 11. února bude o situaci jednat NATO tak jsem si dovolil napsat toto zamyšlení.

Malý výlet do minulosti

Bosna a Hercegovina (BiH) byla do roku 1878 součástí Osmanské říše od 15. století , na tomto území žili a žijí Slované. Nynější hranice byly stanovena na Berlínském kongresu 1878 a území dnešní BiH bylo okupováno Rakousko-Uherskem , kterým bylo anektováno v roce 1908. Po I. svět. válce se BiH stala součástí Království Srbů +Chorvatů+Slovinců od 1929 Království Jugoslávie při územní reorganizací před II. svět. válkou se BiH stala z převážné části součástí Chorvatska . Po pádu Jugoslávie 1941 byla spolu se Sremem a částí Bačky dnes Vojvodina v Srbsku součástí ustašovského tzv. Nezávislého státu Chorvatsko, kde pes měl více práv než Srb či Žid o tom svědčí více než 1 milion obětí těchto a jiných etnik na území tohoto státu. Oficiální politikou ustašovského režimu bylo to že muslimové jsou Chorvaté islámského náboženství i s těchto důvodů a ve spolupráci z H. Himmlerem byla utvořena s těchto občanů SS divize -Handžar do které prováděl nábor budoucí prezident A. Izetbegović . Po skončení války byla republika BiH součástí SFRJ. Ústava z roku 1974 definovala Bosňaky tj. slovanské obyvatele islámského vyznání jako samostatný národ. Při rozpadu Jugoslávie začátkem 90. let minulého století bylo vypsáno referendum o vyhlášení samostatnosti , pro bylo nutných více než 66% odevzdaných hlasů . Skutečnost pro cca 59%, Srbové toto referendum bojkotovali reminiscence na II.svět. válku v tom hrály určitě velkou váhu. Následující občanská válka trvající skoro tři roku byla ukončena v roce 1995 po chorvatské operaci "Bouře" při které bylo vyhnáno z území dnešního Chorvatska cca 270 tisíc Srbů a po bombardování NATO tzv. operace Deliberate Force vojsk Republiky Srbsko podpisem Daytonské smlouvy 14.12.1995 v Paříži. Po mírové konferenci která probíhala od 1.11 do 21-11.1995 v americkém Daytonu toto jednání vedl americký minére zahraničí Warren Christopher a vyjednávač Richard Holbrooke se dvěma spolu předsedajícími zvláštního vyjednavače EU Carla Bildta a ruského ministra zahraničí Igora Ivanova ale klíčovým účastníkem v americké delegaci byl generál Wesley Clark pozdější velitel vojsk NATO v Evropě, dále za jednotlivé strany konfliktu z bývalé Jugoslávie srbský prezident Slobodan Milošević (zastupoval představitele bosenský Srbů Karadžiće, chorvatský prezident Franjo Tuđman a bosenský prezident A. Izetbegović spolu se svým ministrem zahraničí Muhamedem Sacirbejem. Podpisu a garancí této mírové smlouvy se v Paříži zavázali za USA B. Clinton, francouzský prezident J. Chirac, britský premiér J. Major, ruský premiér V. Černomyrdin a německý kancléř H. Kohl. Současné rozdělení BiH vzniklo následně jako součást doložky č. 4 k této smlouvě. Klíčovým bylo vyznačení hranic vnitřního rozdělení státu tj současný stav Republika Srbsko a zbytek BiH jako jeden celek Federativní republika Bosna a Hercegovina. 13. října 1997 toto rozdělení a doložku č. 4 Mírové smlouvy napadli zástupci některých chorvatských a bosenských politických stran u Ústavního soudu BiH a požadovali jeho anulování. Ústavní soud tuto žádost zamítl s odůvodněním, že není kompetentní k tomu, aby rozhodoval spory týkajících se zmíněných rozhodnutí, protože žadatelé nebyli subjekty popsané v ústavě (čl.Vi.3). Tím vlastně potvrdil platnost doložky č. 4 mírové smlouvy o rozdělení federace. Dnes se fakticky jedná o konfederaci Republiky Srbsko a část Chorvatsko- Bosňáckou (muslimskou ) Republika Srbsko 25 208km2 49% BiH , 1 350 tis. obyvatel z toho 88% Srbů ,7% Bosňáků , 3% Chorvatů a 2% ostatní , 7 krajů řízených ze správního centra Banja Luky kde je i sídlo vlády a prezidenta. Vlastní police mimo hraniční které je společná v rámci BiH, armáda je vlastní v rámci armády BiH. soudy a prokuratura vlastní , rozpočet vlastní s určitým podílem federace, měna společná konvertibilní marka cca 0,5 eura. Diskrit Brčko – 493 km2 cca 80 tis. obyvatel 45% Bosňáci, 25% Chorvaté, 21 Srbové 9% ostatní – samostatná neutrální část která rozděluje Republiku Srbsko na dvě části a je pod společnou správou Republiky Srbsko a Federací BiH od roku 2000. Na severu hraničí s Chorvatskem. Bosna a Hercegovina - část chorvatsko – bosńácká (muslimská ) 25 989 km2 2 410 tis. obyvatel z toho 65% Bosňáci 16% Chorvaté, 15% Srbové 2% ostatní. (všechny údaje jsou odhad z roku 2009 CIA World Factbook). 10 samostatných kantonů s vlastní vládou , Sarajevo je hlavním městem federace (konfederace) a samostatný kanton.

Tuzla 5. února 2014

Odpoledne čelo demonstrace, kterou organizovali odbory z několika místních podniků nespokojení zaměstnanci z místních nedávno zprivatizovaných podniků se rozhodli své požadavky předložit vedení kantonu tj. místní vládě a společně hledat řešení. Jejich požadavky ve stručnosti - provést vyšetření privatizace a v případě podvodu a korupce zrušit privatizaci podniků Dita, Polhem, Polihem, Gumara Konjuh, vyplatit dlužné mzdy a zajistit sociální pojištění:

- zajištění veřejného pořádku, boj proti kriminalitě a korupci prošetření majetků politiků a vládních úředníků,

- do doby kantonálních voleb v roce 2014 nevyplácet mzdy politikům a vládním úředníků a tyto ušetřené prostředky přerozdělit potřebným a chudým,

- odstoupení zkorumpovaných politiků a úředníků,

- provést změnu systému výplat platů a zajištění vyplácení důchodů.

Kantonální vláda se zástupci protestujících odmítla jednat, došlo následně k potyčkám v té době zde bylo cca 600 protestujích . Po zásahu policie došlo ke zranění na obou stranách a k rozbití několika oken. V té době se začal dav zvětšovat a došlo k dalším střetům s policí k napadení objektu soudu a k požáru u vchodu. Situace se k večeru uklidnila, ale napětí zůstalo. Byla svolána další demonstrace na druhý den 6.února 2014. Po zprávách o demonstraci ještě 5. února se v podvečer sešlo v Sarajevu spontánně cca 30 lidí a podpořili požadavky tuzlanských protestujících a ke svolání demonstrace na 6.2.2014 do Sarajeva a ostatních měst v BiH pomocí sociálních sítí. co se týče požadavků z 5. února jsou pochopitelné a nelze s nimi než souhlasit, když si uvědomíme že v této části BiH je více než 50% nezaměstnost, vysoká míra korupce a tak přebujelá administrativa 10 místních vlád a spousta duplicitních úřadů a to nemluvím o organizovaném zločinu prorostlém státními strukturami, Bylo otázkou času kdy dojed k výbuchu. 6. února demonstrace opět pokračovaly se sešlo se v Tuzle dle policejních hlášení cca 6 000 lidí došlo k bitkám s policií obsazení budovy vlády jejímu požáru a k pouličním bitkám, rabování apod. Mezi transparenty a státními vlajkami BiH se objevují válečné vlajky a symboly z doby občanské války a požadavky s nacionálním podtextem. V té době již naplno byly svolávány demonstrace na 7. února do dalších měst BiH množství dosud protestujících demonstrace z těchto důvodů demonstrace opustilo a protesty ovládli skupiny radikálů a kriminálních živlů. přes sociální sítě.

Vstup nacionalistických sil do hry

Následovalo mimo původní požadavky protestujících z Tuzly, také jednotnou BiH to je vlastně likvidace současného stavu, prostě zrušení Republiky Srbsko a zvláštního dioritu Brčko. Vlastně obnovit stav z roku 1992 před občanskou válkou. Mezi tím odstoupili prezidenti několika kantonů a dokonce prezident Unsko-savského kantonu uprchl s chorvatským pasem do Chorvatska. Centrální vládě v Sarajevu se situace vymkla z ruku a reagovala opožděně například vyhlášením předčasných voleb. V Republice Srbsko je dosud klid mimo dvě demonstrace v Banja Luce se na podporu protestujících v Tuzle a za jednotnou BiH sešlo cca 80 lidí s toho 30 novinářů po pochodu centrem se demonstranti rozešli. Druhá vlastně proti demonstrace proběhla v Bijelinje , kde demonstranti vyjádřili svoji podporu vládě v Banja Luce a Republice Srbsko. V neděli 9.2.2014 v Banja Luce proběhla spíše manifestace než demonstrace na podporu jednoty a Republiky Srbsko. Samozřejmě, že se Republika Srbsko potýká se stejnými problémy jako zbytek BiH tj. korupcí, organizovaným zločinem, nezamotaností cca 25-30% ale přes všechny tyto problémy sociální systém vyplácení dávek v nezaměstnanosti , penzí a nemocenské tam vcelku funguje. Myslím, že to není tím, že zde není tak přebujelá a nenasytná administrativa jako ve druhé části BiH ale především větší zodpovědností jak vlády, která má sice silnou opozici tak i občanů této republiky ale také větším přísunem zahraničních investicí do této na místní poměry konsolidované části BiH na rozdíl nacionálně rozhárané ekonomicky zkorumpované muslimsko-chorvatské části federace. Vrcholem a korunou nad událostmi předchozích dni bylo prohlášení pana Bakira Izetbegoviće (syn prvního prezidenta BiH) obvinění Srbů a Republiky Srbsk za vyvolání demonstrací a nepokojů v Bosně a Hercegovině (Telegraf : www: telegraf.rs/vesti/942827- izetbegovic-optuzilo-srpsku-za nasilje-na-bosanskim-ulicama ) Mimochodem ve východní části Sarajeva kde žijí Srbové do dnešního dne nedošlo k žádné demonstraci a je zde klid pouze v místním klubu se při přenosech se Soči vzpomínalo na Sarajevskou olympiádu v roce 1984. Novým fenoménem je podpora požadavků protestujících levicovým politickým spektrem na základě třídní – dělnické solidarity ke kterému se hlásí tzv. Nová komunistická strana Jugoslávie která vyzývá k účasti na protestech na stejné termíny a místa jako již uvedené hnutí a skupiny a zároveň na 12. února 2014 samostatně pořádá demonstraci v Bělehradě před velvyslanectvím BiH na podporu požadavků z Tuzly. pokud to myslí opravdu a nejedná se o provokaci tak si sami sobě škodí a levicové hnutí diskreditují.

Na závěr

Problémy, které se nahromadili během času ve společnosti jedné z částí BiH při demonstracích vyzývacích k jejich řešení byly rozbuškou k opětnému vyvolávání etnických rozbrojů a pod pláštíkem sjednocení celé BiH především proti srbské nenávisti a likvidaci Republiky Srbsko a následným vydíráním vlastního Srbska. Je skutečností, že Daytonská smlouva a následné rozdělení BiH není ideální ale k zastavení občanské války to bylo pravděpodobně jediné řešení a návrat před rok 1992 by znamenal opět občanskou válku. O případné změně musí rozhodnout ti kdo ji podepsali a ne ulice s zfanatizovanými a zvenčí řízenými (např. Odpor-Udar) gangy. A tady vidím nebezpečí vydírání Srbska ze strany Západu, protože předpokládám tímto směrem tj.ve jménu jednotné BiH se zaručením všech lidských práv všem bude probíhat 11.2.2014 jednaní NATO k situaci v BiH o kterém informoval zastupující protektor EU rakouský politik Valentin Inzko. BiH je federace a jednotlivé části a jejich vlády ( centrální federální je slabá a neschopná konat za současné situace) nesou před svými voliči a občany zodpovědnost za stav který nastal. Republika Srpsko je hospodářsky a společensky konsolidovaná na rozdíl od druhé části vlastně druhých deseti částí, které nejsou schopny svoje věci odpovídajícím způsobem tak dle některých musí být omezena popřípadě zničena jako byl zničen v minulém týdnu archiv BiH kde byly dokumenty od panování Turků až po občanskou válku v devadesátých letech minulého století , který skrýval jistě mnoho zajímavých a nepříjemných věcí a důkazů, které neměli spatřit světlo světa. Může v této části Balkánu a Evropy opět nastat ohnisko napětí a etnický konflikt z řadou obětí obyčejných lidí bez rozdílu národnosti a náboženského vyznání. počkáme si na výsledky jednání NATO 11. února 2014 a následný postoj vlád Srbska a Republiky Srbsko. Snad si vzpomenou na slova svého krále Petra z roku 1908 když musel uznat anexí Bosny a Hercegoviny " že jeho úkolem je udělat vše aby jeho lid žil v jedné zemi".

František Postupa

K tomu:

Vracím se ke zprávě, kterou uveřejnily Novinky.cz. Je to přímá podpora a přímé vybízení sil krajního nacionalismu, které jsou v tomto regionu současně silami militantního islámu, k tomu, aby organizovaným násilím proti skupině obyvatelstva byly překryty oprávněné sociální požadavky těch, kteří na vládnutí dosazenými zkorumpovanými garniturami doplácejí. Eurounijní politická reprezentace (viz materiál P. F.) hraje v Bosně nikoli sterilní, nikoli podivnou, ale velmi zlou politiku, která se nám všem (eurounijním občanům), ale zejména těm, kterých se to týká, vymstí. A ti, co udávají směr médiím, jsou si toho dobře vědomi, a tak o současném dění v Bosně mlčí a připravují si půdu k přímé podpoře spojení krajního nacionalismu a militantního islámu - typickým příkladem je právě zpráva uveřejněná 12.2.2012 na Novinky.cz.

Nyní pro dokumentaci v úvodu zmíněna zpráva z Novinky.cz:

V hromadném hrobě objeveném vloni na severozápadě Bosny u obce Tomašica se našly ostatky téměř 400 obětí. Po ukončení exhumací o tom ve středu informovalo státní zastupitelství v Sarajevu. Úřady už dříve nález v Tomašici označily za pravděpodobně největší hromadný hrob v Bosně z období občanské války, která zemi sužovala v 90. letech. Podle státního zastupitelství se v něm nacházelo 275 kompletních těl a části koster dalších 120 lidí. Zřejmě se jedná o Bosňany a Chorvaty, které zavraždily srbské jednotky na začátku války z let 1992 až 1995. Agentura DPA uvedla, že úřady nyní chtějí oběti tomašického masového hrobu identifikovat pomocí DNA příbuzných. Hrob se nachází v lokalitě rudného dolu Tomašica nedaleko Prijedoru. Podle odborníků bylo původně v Tomašici pohřbeno i 373 lidí, jejichž ostatky se našly v roce 2001 v Jakarině kose. Zřejmě byly převezeny ve snaze zahladit stopy po zločinech. U Prijedoru stály nechvalně známé srbské zajatecké tábory Omarska, Trnopolje a Keraterm, kde byli zajatci mučeni.

Viz: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/327494-v-nejvetsim-hromadnem-hrobe-v-bosne-bylo-400-obeti.html

V souvislosti s výše řečeným je již dnes, dokud je čas, nutno klást si otázku - u nás jsme "dostatečně daleko" v prostorovém smyslu i z hlediska her, které se hrají, od toho, co vidíme na Ukrajině či v Bosně? Tj. od destrukce institucionálního systému státu, který plně ovládají struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (dorůstající až do podoby krytí přebujelé korupce a organizovaného zločinu), až k následnému "kanalizování" sociálního odporu formou povzbuzování a podpory sil vyvolaných na bázi historického atavismu?

Mj. - zrovna tak bylo možné uveřejnit zprávu o srbských hrobech obětí muslimských fanatiků u Bratunace nedaleko Srebrenice, kde je kde je pochováno více než 3000 Srbů zmasakrovaných v letech 1992 až 1995.

K tomu ještě jedna zpráva uveřejněná 12.2.2014 na Novinky.cz. Je o tiskové konferenci ODS z téhož dne. Doporučuji prohlédnout si nejdříve záznam této tiskové konference. Opravdu stojí zato. Je na stánkách ČT 24 ve zprávě o průběhu konference, který lze najít na:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/262262-ods-utoci-na-istvana-ministryne-spravedlnosti-je-zdrzenliva/

Nelze si nepovšimnout - mírně řečeno - exaltovaného vystupování jednotlivých představitelů ODS. Typický syndrom podlehnutí skupinové konformitě, která v daném případě vyplývá z toho, že se za normální považuje to, co normální není. S tím už se nedá nic dělat. Viz např. z dřívějších článků monitorujících dění:

http://radimvalencik.pise.cz/445-necas-hormony-horko-nebo-skupinova-konformita.html

Podrobně teoreticky viz:

http://radimvalencik.pise.cz/120-thbu-skupinova-konformita-20-1.html

a další dvě pokračování.

Zde je příslušná zpráva z Novinky.cz:

Občanští demokraté se ve středu postavili za svého bývalého předsedu Petra Nečase, který byl v úterý obviněn z podplácení. Obvinění jim připadá nesmyslné, nový šéf ODS dokonce použil přirovnání s experimenty na lidech. "Je stále jasnější, že tento případ se týká něčeho úplně jiného, tady už jde o demokratický politický systém a jeho pravidla," hřímal na tiskové konferenci Fiala. "Dosazování do různých funkcí je součástí demokratické politiky, ať se nám to líbí, nebo ne. Dokonce to patří k úkolům politických stran," řekl. Nový šéf ODS nesouhlasí s vysvětlením vrchního státního zastupitelství, podle kterého byl Nečas obviněn v rámci celospolečenského zájmu, aby se objasnilo, "zda se mají poslanci v procesu projednávání a schvalování zákonů, které ovlivňují život všech občanů, ve smyslu svého ústavního slibu řídit svým nejlepším vědomím a svědomím a mandát vykonávat v zájmu všeho lidu, nebo zda a nakolik je přípustné, aby jejich rozhodování mohlo být ovlivňováno slibem nebo poskytnutím osobních výhod," stojí v oficiálním zdůvodnění. Podle Fialy jde ale o "kriminalizaci politického jednání". "Nelze přece obvinit bývalého premiéra a dělat experimenty na lidech," dodal. Doplnil jej bývalý ministr spravedlnosti z Nečasovy vlády Pavel Blažek, podle něhož byl Nečas pro žalobce "pokusným králíkem, jak se má vykonávat mandát poslance". Podle něj je trestní stíhání nejen nestandardní, ale také nezákonné a slučují se v něm záležitosti, které spolu nesouvisejí. Dozoruje je zastupitelství, které k němu není místně příslušné, a dochází v jeho rámci k bulvarizaci. "Orgány si občas vymyslí nějakou věc, kterou náhodně zveřejní," řekl Blažek. Vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, jenž má případ na starost, podle Blažka svým jednáním prokázal absolutní neznalost ústavního práva a základních problémů demokracie. "Ištvan se stal jednoznačným škůdcem demokracie," prohlásil. Naopak se zastal Petra Nečase. Jejich názory byly prý v různých dobách odlišné, některá Nečasova rozhodnutí nemusela být politicky správná, ale vinit Petra Nečase z korupce považuje "za naprosto skandální". S obviněním nesouhlasí ani poslanec Marek Benda. To, že Ištvan obvinil Nečase až nyní, je podle něj dáno vyhláškou, kterou "potichu vydala" exministryně spravedlnosti Marie Benešová a která řeší místní příslušnost zastupitelství. Benda proto ve čtvrtek vyzve její nástupkyni v úřadu Helenu Válkovou, aby vyhlášku zrušila. Pokud tak neučiní, obrátí se ODS v této věci na Ústavní soud. Válková ještě před tiskovou konferencí ODS uvedla, že ji obvinění Nečase překvapilo. "Samozřejmě jsem byla také překvapená – asi jako všichni – že to přišlo nyní, ale tím nechci říkat, že by to mělo být později nebo dříve," řekla ve středu novinářům. Podotkla však, že to ještě neznamená, že bude Nečas i obžalován. "Neznamená to, že když Ištvan Nečase obvinil, že ještě podá obžalobu," uvedla. "Pořád ještě má možnost, pokud důkazy nebudou tak přesvědčivé, že trestní stíhání může být zastaveno." Neobává se, že by se posouvala hranice mezi politickým vyjednáváním a korupcí. "Pokud je někdo zkušený politik, tak tuhle jemnou hranici nepřekročí," prohlásila. "Je dobře, aby se politici trošku báli překračovat pomyslnou hranici mezi korupcí a politickým vyjednáváním. Jen ať zvažují každou větu, kterou pronesou," dodala.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/327447-nelze-delat-experimenty-na-lidech-necas-neni-pokusny-kralik-hrima-ods.html

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře